Tom seksjon (SP)

SP Tom seksjon - her vist med spjeld. Denne seksjonen kan brukes i tilfeller hvor rotorvarmevekslere ikke kan inspiseres fra naboseksjoner.

Funksjon og bruk

Tom Seksjon (SP)

Funksjon og bruk

SP Modulen kan brukes i tilfellene som er vist under:

  • Ved rotorvarmevekslere og andre steder der funksjoner ikke kan inspiseres fra naboseksjoner.
  • Som støtte for uttrukne, overliggende  seksjoner ved innløp og utløp i høye aggregater.
  • Som forlengelse av en overliggende seksjon for å unngå at loddrett rørføring tett ved aggregatet hindrer deg i å åpne døren i en seksjon.
  • Som forberedelse for senere utbygging av funksjoner, eller som plass for følere, termometre m.m. Inspeksjonsrom er forsynt med dører. 


VEX4000 SP


SPS - røkutviklingsseksjon

SPS er tom seksjon med stuss øverst. I stussen er et spjeld som lukker opp hvis det er behov for røykevakuering fra kanalsystemet. Fraluftventilatoren brukes som en røykventilator og derfor er det ikke bruk for en egen røykventilator.

Dimensjoner, målskjema for SP-seksjon

Tom Seksjon (SP)

Dimensjoner, målskjema for SP-seksjon

VEX4000-modell ½ Høyde / Høyde Lengde   Dybde
VEX4010 [mm] 702 / 1309 526 1055
VEX4020 [mm]
702 / 1309 526 1275
VEX4030 [mm] 797 / 1499 526 1549
VEX4040 [mm]
847 / 1599 526 1630
VEX4050 [mm]
919 / 1744 526 1755
VEX4060 [mm]
1077 / 2069 526 1930
VEX4070 [mm]
1077 / 2069 526 2115
VEX4080 [mm]
1209 / 2494 526 2325
VEX4090 [mm]
1334 / 2744 526 2625
VEX4100 [mm]
1474 / 3024 526 2895

De angitte målene er mål på seksjonen - benytt EXselectPRO og få et korrekt mål for hele aggregatet inkl. monteringsbeslag og pakninger.


Overfør alt om produktserien Tom seksjon (SP) til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her