HW, ettervarmebatteri (vann)

Generelt

HCW/HW-ettervarmebatterier (vann)

Ettervarmebatteriet HCW/HW er tilbehør til VEX200- og VEX300-serien. Ettervarmebatteriet brukes til å øke temperaturen på tilluften. Batteriet kan enten styres via EXact-/EXact2-automatikken eller leveres beregnet for annen automatikk. Batteriet leveres uisolert.

Anbefaling

Det anbefales alltid å bruke ettervarmebatteri, da det inngår i frostsikringen av varmeveksleren og sikrer kontinuerlig drift også når det er ekstra kaldt. For å få det beste grunnlaget for drift av anlegget bør det i hvert enkelt tilfelle gjennomføres en beregning med EXHAUSTOs produktvalgsprogram EXselectPRO.


 

Tilbehør

Tilbehør til HCW/HW

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere, 4 forskjellige

TE22: I tilluftskanalen for måling/styring av tilluftstemperaturen
TE-RPT: På returrøret fra varmebatteriet for å holde batteriet varmt og frostsikre dette
TS-RPT-X: For frostsikring av eksterne rørføringer for varmebatteriet (tilvalg ved behov)
TE-SPT: Temperaturføler på turrøret til varmebatteriet

Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til varmebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring

Styring av sirkulasjonspumpen for varmtvannsbatteriet
Varmholdefunksjon (holder varmebatteriet frostfritt)
Innebygget styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten varmebehov

Automatikk:
MHCW-modul

VEX med EXact-styring:
MHCW-modul for styring av varmebatteri

VEX med EXact2-styring:
Dersom avstanden mellom VEX-aggregatet og HCW-batteriet er under 10 m, kan varmebatteriet kobles direkte til main board (IHCW)
Er avstanden mellom VEX-aggregat og HCW-batteri over 10 m, må varmebatteriet kobles til en MHCW-modul

Tilkobling av HCW-batteriet

Vanntilkobling

Det er viktig at HCW-batteriet tilkobles korrekt. Se nedenfor ...

Merk: MVM brukes som en generell betegnelse for en motorventil. 

Blandesløyfe 1:
Prinsipp: Variabel flow i primærkretsen (forsyning) og konstant flow i sekundærkretsen (VEX-aggregat):

Blandesløyfe 2:
Prinsipp: Konstant flow i både primærkretsen (forsyning) og sekundærkretsen (VEX-aggregat):

 

Varmebatteriet må ikke tilkobles på denne måten!
Tilkobling uten sirkulasjonspumpe medfører risiko for frostsprengning!

Forklaring av prinsippskisse:


Overfør alt om produktserien HW, ettervarmebatteri (vann) til pdf:

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her