Kjølebatteri CW (vann)

CW-kjølebatterier er den ideelle kjøleløsningen for kaldtvannssystemer og kan brukes sammen med luftbehandlingsaggregatene VEX100, VEX200 og VEX340-350-360-370. CW-kjølebatteriene fås i både isolert og uisolert kabinett.

Generelt

CW-kjølebatteri (vann)

Kjølebatteri CW er tilbehør til VEX100, VEX200 og VEX340-350-360-370. Kjølebatteriet brukes til å senke temperaturen på tilluften. Batteriet kan enten styres via EXact2-automatikken eller leveres beregnet for annen automatikk. CW-kjølebatteriene i isolert kabinett kan tilpasses utendørs montering.


Tilbehør

Tilbehør til CCW/CW

Funksjon / komponent Beskrivelse
Temperaturfølere

1. I tilluftskanalen for måling/styring av tilluftstemperaturen
2. I turrøret til kjølebatteriet

Modulerende motorventil Ventil som regulerer vanntilstrømningen til kjølebatteriet trinnløst, avhengig av varmebehovet
Sirkulasjonspumpestyring

1. Styring av sirkulasjonspumpe for kjølebatteriet
2. Styring for mosjonering av sirkulasjonspumpen i perioder uten kjølebehov

Automatikk:
MCCW-modul

MCCW-modul for styring av kjølebatteri


Tilkobling av CW/CCW-batteri

Vanntilkobling

Det er viktig at CW/CCW-batteriet tilkobles korrekt. Se nedenfor ...

Merk: MVM brukes som en generell betegnelse for en motorventil. 

Blandesløyfe 1:
Prinsipp: Variabel flow i primærkrets (forsyning) og konstant flow i sekundærkrets (VEX-aggregat):

RD11857, Principskitse CCW100-200-300, type 1

Blandesløyfe 2:
Prinsipp: Konstant flow i både primærkrets (forsyning) og sekundærkrets (VEX-aggregat):

RD11858, Principskitse CCW100-200-300, type 2

Forklaring av prinsippskisse


Overfør alt om produktserien Kjølebatteri CW (vann) til pdf:

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her