VEX308 Desentral ventilasjon

Generelt

VEX308 - desentral ventilasjon for skoler, institusjoner og kontorer

Et desentralt ventilasjonsaggregat er en enkel løsning, lett og oversiktlig for alle parter. Det betyr bl.a. at det ikke skal monteres ventilasjonskanaler. Dessuten kan aggregatene monteres løpende i takt med behov og økonomi.

VEX308 sikrer:
- Rask og billig montering
- Høy temperaturvirkningsgrad
- Enkel i drift, er innstilt fra fabrikken
- Mulighet for sentral overvåkning av flere aggregater
- Sikrer et konstant friskt inneklima med filtrert luft

 

Delintegrert montering

VEX308-Desentral ventilasjon

Delintegrert montering

VEX308 kan også bestillles i en utførelse som er beregnet for delvis integrert montering i en nedhengt himling. På den måten får man en kompakt og meget godt synlig intallasjon.

VEX308-partly-integrated   

Rengjøring av "air-box" på tilluftsiden

Som det kan ses på bildene under, er det mulig å åpne air-box-en via smekklås (2) slik at lokket åpnes i hengselen (1). Lokket kan festes slik at det er mulig å rengjøre air-box-en nedenfra. 

 VE308_partly_integrated_open
 Opening of VEX308 partly integrated
 VEX308 partly integrated - cleaning
Lag din egen design

Tilpass VEX308 til lokalet den skal installeres i

VEX308 leveres som standard med hvitlakkerte dekorplater, luke og dekorbånd, men kan leveres i mange forskjellige utførelser. VEX308 kan bestilles med dekorplater og luke i hvit, koksgrå eller Aluzink og med dekorbånd i 7 ulike farger.

Farge, dekorplater og fronter

Velg mellom hvit (RAL 9016), Grå (RAL 9007) og Aluzink (Metall aluzink farge, ingen RAL-kode.)

VEX308-colour-options 

Farge, dekorasjonsbånd

Se de nøyaktige fargeangivelsene under:


Pakkeløsninger

Pakkeløsninger for optimal og energisparende drift

VEX308 kan fra fabrikken innstilles til å gå bare når det er bruk for ventilasjon, tilpasset belastningen i lokalet.

Det finnes ikke noe kontrollpanel i lokalet og dermed ingen risiko for at elever eller lærere stiller uhensiktsmessig på aggregatet.

VEX308 pakket 1 billed

Pakkeløsning for vanlige lokaler

– f.eks. undervisning, opphold eller kontorarbeid.

PIR-føleren starter aggregatet hvis den registrerer bevegelse i lokalet.
Den innebyggede CO2-føleren regulerer ventilasjonen etter CO2-nivået i lokalet.

VEX308 PIR sensor Innebygget PIR-føler
VEX308 info LED Info-LED statuslampe
VEX308 CO2 sensor Innebygget CO2-føler
VEX308 indstillet fra fabrik Programmert fra fabrikken

 

VEX308 pakke 2 billed

Pakkeløsning for fuktbelastede lokaler

– f.eks. garderober, treningslokaler eller toaletter.

PIR-føleren starter aggregatet hvis den registrerer bevegelse i lokalet.
Den innebygde RH-føleren regulerer ventilasjonen avhengig av den relative luftfuktigheten i lokalet.

VEX308 PIR sensor Innebygget PIR-føler
VEX308 info LED Info-LED statuslampe
VEX308 RH sensor Innebygget RH-føler
VEX308 indstillet fra fabrik Programmert fra fabrikken
Plassering

Ett aggregat – to monteringsmuligheter

VEX308 leveres med stussene montert på baksiden av aggregatet, beregnet for veggmontering, hvis ikke annet er avtalt.

Dersom montering i himlingen er mer hensiktsmessig, kan stussene enkelt flyttes til aggregatets overside. Det skjer ved å bytte rundt på stussene og dekkplatene fra bakside og overside. Samtidig kan avkastviften snus, og det kan ev. monteres et motorspjeld i avkastet.

VEX308-monteringsmuligheter

Plassering av VEX308

Ved planlegging av en VEX308-løsning må det tas hensyn til lokalets form for å oppnå optimal plassering av aggregatet.

I lokaler med kvadratisk grunnplan med nesten like lange vegger kan VEX308 plasseres fritt, men det er best med en plassering på midten av en vegg. I smale lokaler bør en plassering på langsidene unngås for å sikre god sirkulasjon av ventilasjonsluften.

Konstruksjon

VEX308, konstruksjon

Kabinettet har en solid konstruksjon utført i Aluzink, AZ185 klasse C4. Den lydabsorberende isoleringen gir et utrolig lydsvakt ventilasjonsaggregat som uten problemer kan monteres i alle slags lokaler.

Høyeffektive motstrømsvekslere med høy temperaturvirkningsgrad sikrer godt inneklima med lavt energiforbruk.

Energisparende EC-motorer og god styring med EXact2-automatikk sørger for et lavt strømforbruk.

Prinsippdiagram, VEX308 med varmtvannsbatteri

RD13116 NO


VEX308 er konstruert i henhold til VDI 6022


VEX 308 er konstruert i henhold til VDI 6022 der det er lagt stor vekt på at aggregatet skal være service- og rengjøringsvennlig. I VEX308 kan alle overflater lett rengjøres, og isoleringsmaterialet er dekket av godkjent folie (EN ISO 846) som forhindrer oppbygging av smuss.

VEX308 delintegrert kan dessuten åpnes på tilluftsiden for rengjøring - se mer under avsnittet "Delintegrert montering".

Unik frostsikring

VEX308 med bypass-avising

Det kan forekomme at motstrømsvekslere med høy virkningsgrad iser til når avtrekksluften inneholder fuktighet og det er frostvær utenfor. I VEX308 har vi løst dette ved at en del av tilluften kan ledes utenom veksleren og direkte til ettervarmebatteriet når det er risiko for tilising.

Det anbefales derfor å montere et ettervarmebatteri.

Bypass-avisingen fungerer på følgende måte:

Ved normal drift ledes luften gjennom varmevekslerne. (VEX308 sett nedenfra)

VEX308 Luftveje uden bypass

Ved bypass-avising ledes litt av luften utenom varmevekslerne via en bypass i midten av aggregatet. Dermed unngås det at varmevekslerne iser til. (VEX308 sett nedenfra)

VEX308 luftveje med bypass

Automatikk

Styr på ventilasjonen med EXact2

Overvåkning via nettserver

VEX308 leveres med EXact2-automatikk. Til denne automatikken kan det kjøpes en nettserverløsning der flere aggregater overvåkes sentralt fra f.eks. et vaktmesterkontor.

På den måten er det mulig å ha fullt overblikk over driften av aggregatene. Nettserverløsningen gir samtidig tilgang til ytterligere styringsmuligheter.

VEX308 webserver

 

Kontroll med HMI-kontrollpanel

Den forhåndsprogrammerte EXact2-automatikken sikrer full funksjonalitet med VEX308. Det kan bestilles et løst HMI-kontrollpanel (HMI2-350-TOUCH) som tilkobles VEX308 med en servicekabel. HMI-kontrollpanelet brukes til å styre driften av aggregatet og foreta ytterligere innstillinger. Ett kontrollpanel kan brukes til flere VEX308-aggregater.

VEX308-med-HMI2-350-Touch

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


Databasen for byggevarer

Databasen for byggevarer

VEX308 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Overfør alt om produktserien VEX308 Desentral ventilasjon til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer