Mål inneklimaet

Mål inneklimaet og få syn for sagn

EXHAUSTO har utviklet måleinstrumenter, Learn-o-meter, Comfort-o-meter og Mini Comfort-o-meter, som kan måle inneklimaet på kontoret, på skoler, i boliger og alle andre steder der man gjerne vil vite hvordan det står til med inneklimaet.


 

Comfort-o-meter

Comfort-o-meteret viser aktuelt CO2-nivå opp til 5 000 ppm. Samtidig er det mulig å lese av aktuell temperatur og luftfuktighet. Disse tre parameterne er viktige for bedømmelsen av om inneklimaet er i orden.

Til høyre for displayet ses anbefalt nivå for de tre parameterne.

Comfort-o-meteret har en innebygget logger som automatisk logger data hvert fjerde minutt. Dataene kan overføres til en datamaskin og deretter bearbeides for dokumentasjon. Comfort-o-meteret har kapasitet til å logge og lagre data i 30 dager om gangen.

Følgende parametere lagres: Dato, tid, CO2-nivå, temperatur og luftfuktighet.

 Comfort o meter

 

 

 

Mini Comfort-o-meter

Mange mennesker bekymrer seg mye om været utenfor.
De følger med i værmeldingen og kjøper værstasjoner for å kunne se hvordan været er. Men hvordan ser «været» ut inne?

 mini comfort o meter

Med EXHAUSTO Mini Comfort-o-meteret kan du nå på en lett og overskuelig måte se om det luftes ut tilstrekkelig. Høyt CO2-nivå er en god indikator for at utluftingen ikke er tilstrekkelig. CO2-nivået bør ikke overstige 800 - 1 000 ppm. Det er også viktig å holde øye med luftfuktigheten for å unngå soppangrep.

I tillegg til å lese av de aktuelle nivåene for CO2, temperatur og luftfuktighet, kan man via lysdioder følge med i CO2-nivået:

Diodene lyser:
- grønt opp til 800 ppm
- gult 800 - 1200 ppm
- rødt 1200 - 1600 ppm

Overstiger CO2-nivået 1600 ppm vil Mini Comfort-o-meteret utløse et akustisk signal, som kan slås av ved å trykke på en knapp. Signalet indikerer at det nå er tid til å lufte ut og forbedre inneklimaet.

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her