Sentral ventilasjon

Sentral ventilasjon er kjennetegnet ved at et enkelt større ventilasjonsaggregat brukes til å ventilere flere rom.

Det kan være et aggregat som ventilerer hele kontorbygget, men ofte vil ventilasjonen være delt opp enten av plassmessige eller brannmessige hensyn eller etter romtype.

Typisk vil ventilasjonen blir delt opp slik:

- Kontorer og møtelokaler for seg. Her brukes det typisk roterende veksler
- Kopirom og kantiner/kjøkken, toaletter for seg (for å unngå overføring av lukt).
Her brukes det typisk plateveksler

Working central ventilation

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her