Working - Kontorventilasjon

Inneklima på kontoret - visste du at...?

ET GODT ARBEIDSMILJØ KREVER GOD VENTILASJON 

Visste du at et dårlig inneklima kan redusere dine medarbeideres produktivitet med opptil
15 %?

Og at antall feil stiger i takt med at temperaturen kommer over 20-22 grader eller CO2-innholdet overstiger 1000 ppm?

På kontorer med mange mennesker er for høy romtemperatur ofte et problem. Dette skyldes varme fra PC-er, elektronikk, belysning og mennesker. Store glasspartier med mye sollys kan forverre situasjonen ytterligere. Med et ventilasjonsanlegg erstattes den tunge, varme luften med ny og frisk luft. Det gjør de ansatte mer produktive og framfor alt: gir større velvære. 

Working - Kontorventilasjon - møterom

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer