DCV - Behovsstyrt luftmengde

Styringsprinsipp DCV, behovsstyrt luftmengde

DCV er en trinnløs regulering av luftmengden individuelt i de enkelte sonene.

I tillegg til at du kan styre ventilasjonen i de enkelte lokalene, avhengig av når de brukes, kan du også regulere luftmengden, avhengig av hvor mye de belastes ved hjelp av CO2- og temperaturmålinger.

DCV prinsipp

 DCV brukes typisk der:

  • Lokalene benyttes periodevis
  • Det er stor variasjon i personbelastningen
  • Det er stor variasjon i varmebelastningen

Eksempel:

Skole: Lærerværelse, sørvendte klasselokaler, SFO, gymnastikksal, omkledningsrom og spesialrom.

Kontor: Sørvendte kontorer, storromskontorer, møtelokaler, kantine/kjøkken.

Egenskaper Fordeler Ulemper

Tidsur og ukeplan styrer igangsetting og stenging av grunnventilasjonen

CO2- og temperatursensor skrur gradvis opp ventilasjonen i de enkelte rommene i takt med at belastningen økes

En regulator holder konstant trykk i kanalene slik at luftmengden fordeles korrekt

Ventilasjonen følger belastningen i lokalene

Helautomatisk regulering

Færre oppdateringer av ukeplanen

Stor energibesparelse

Dyrere installasjon

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her