CAV - konstant luftmengde

Styringsprinsipp CAV, konstant luftmengde

CAV er den enkleste formen for styring av ventilasjonen.

CAV svarer til et enkelt tidsur som slår på anlegget kl. 07.00 og slår det av igjen kl. 17.00.

CAV prinsip

CAV brukes typisk der:

  • Det er et likt behov for ventilasjon
  • Der er lavt utsving i personbelastningen
  • Det er lavt utsving i varmebelastningen

Eksempel: Kopirom, gangarealer og toaletter

Egenskaper Fordeler Ulemper
Tidsur og ukeplan styrer igangsetting og stenging av ventilasjonsanlegget

Et eventuelt ur kan overstyres via kontakt- eller bevegelsessensor
Billig installasjon

Enkel styring
Samme luftmengde i alle rom, uansett belastning

Høyere energiforbruk

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her