Pilestredet Park

Pilestredet Park ligger på området til det tidligere Rikshospitalet som etablerte seg der i 1883 - sentralt i Oslo sentrum.

 

I år 2000 flyttet Rikshospitalet til nye lokaler på Gaustad i Oslo.

Prosjektet består av noen få av de gamle sykhusbyggene, men i all vesentlighet er det bygget nye boligblokker med sentralt plasserte aggregater på tak og i tekniske rom.

Store deler av ventilasjonsprosjektet ble gjennomført i samarbeid med Skanska AS og Kolberg AS som henholdvis totalentreprenør og ventilasjonsentreprenør. Det var flere RIV i prosjektet, men en stor del av prosjekteringen ble utført av Ing. Helge Lium AS i samarbeide med Kjeld Erik Kolberg, eier av Kolberg AS.

Tidlige erfaringer ved bruk av desentral løsning (ett lite ventilasjonsaggregat i hver bolig) ble forkastet grunnet høyde, krav om friskluftinntak og avkast over tak. Utbyggingen gikk over flere år med EXHAUSTO AS som leverandør av sentrale aggregater, kjøkkenhetter og fuktstyrte baderomsventiler.

De siste aggregatene ble levert i 2006 og alle aggregater står i full drift.

Samarbeidet mellom Skanska, K.E Kolberg og EXHAUSTO, medførte blant annet en ny type uttrekkskjøkkenhette med intergrert volumskjerm.

Med sentral løsning sikres driften av alle anlegg med serviceavtale mellom sameiet og ventilsajonsentreprenør.


Data

Oppgave:

Nye boligblokker med sentralt plasserte aggregater på tak og i tekniske rom. 

Produkter:

EBV04 med 30 aggregater av typen VEX100,
ESL-kjøkkenhetter og EHV-fukstyrt ventil på baderom.

Samarbeidspartnere:
Customer:
Skanska Bolig AS, GK Norge AS
Consultant:
Ingeniør Helge Lium AS
Contractor: Skanska Norge AS

EXHAUSTO kontaktperson:

Lars Reinemo
Mail lrr@exhausto.no

Børre Larsen
Mail bln@exhausto.no

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her