Valg av systemløsning

Sentrale kontra Desentrale anlegg

I de senere årene er desentral boligventilasjon blitt mer og mer utbredt. Lovgivningen og dens skjerpede krav til ventilasjonsløsning har gjort desentral boligventilasjon mer attraktiv.

Desentraliserte løsninger er ofte kostnadsdrivende i prosjekter og service på installasjonen viser seg i praksis også å være kostbar på grunn av mange enheter - en i hver leilighet.

Det er fordeler og ulemper med såvel desentral som sentral boligventilasjon, og EXHAUSTO anbefaler at du nøye overveier følgende i forhold til ditt prosjekt.

Central eller decentral løsning?

 

Sentrale anlegg

 

Desentrale anlegg

Lodret tekst

 • Billigst ved større anlegg (mange boligenheter)
 • Enkelt med tanke på service, både arbeidstid og materialer
 • Ingen behov for brukerbetjening
 • Enkel overvåking av ventilasjonsanlegg
 • Sentral betaling for energi
 • Bransjen har stor erfaring
 • Redusert sjaktareal - flere m² primærrom for salg 
 • Billigst ved små anlegg (få boligenheter)
 • Brukerinnflytelse = tilfredshet
 • Desentral betaling av energi
 • Intet aggregat på tak, kjeller, eller loft
 • Enkel teknologi
     

Lodret tekst

 • Teknisk rom, plass på tak eller i kjeller
 • Kanskje større energiforbruk
 • Aggregat på taket, loftsrom, takhus
 • VAV-løsning kan medføre omkostninger
 • Alle får samme innblåsingstemperatur
 • Brann- og røyksikring er fordyrende
 
 • Service - hyppig adgang til leiligheten (filterskift)
 • Opptar boligareal/primærrom
 • Avising og for-/ettervarmeflate i bolig
 • Dyr/vanskelig overvåking
 • Stor risiko for støy fra aggregatet
 • Individuelt tilluft og avkast over tak
 • Brannisolering av avkastkanal
 • Store sjakter som stjeler primærrom oppover i etasjene. (Husk at kvadratmeterprisen øker oppover i bygget)Stadig i tvivl?

Du kan få hjelp til å avklare hvilken systemløsning, som er best egnet til ditt prosjekt i vores "Guide til valg av boligventilasjonsløsning"


KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her