Forskning

En tysk medisiner, Von Pettenkoffer, fant for omtrent 150 år siden ut at elevenes innlæringsevne faller hvis CO2-nivået i et klasserom overstiger 1000 ppm. Denne kunnskapen har blitt bekreftet mange ganger av nyere internasjonal forskning.

Danmarks Tekniske Universitets (DTU) institutt for inneklimaforskning (ICEE) har undersøkt inneklimaet på danske skoler, og forskningen deres viser at:

- Inneklimaet på skolene er dårligere enn på kontorer

- Inneklimaet påvirker barn mer enn voksne, da de er mer følsomme enn voksne

- 1 °C lavere temperatur i klasserommet øker elevenes prestasjoner med ca 3 % i området 25 °C til 20 °C

- En fordobling av ventilasjonsraten i klasserommet øker elevenes prestasjoner med ca 11 %

- Effekten av redusert temperatur og økt ventilasjonsrate øker elevenes prestasjoner i området fra 10 % til 30 %

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her