Prosjektering

EXHAUSTO bringer viten til markedet.

Under PROSJEKTERING får du oppdatert, troverdig og relevant informasjon om hvordan en korrekt systemløsning bør bygges opp. 

Vi har en lang tradisjon for å oppdatere våre kunder og samarbeidspartnere med den nyeste utviklingen innen ventilasjon og inneklima på de tre områdene: Boligventilasjon, Skoleventilasjon og kontorventilasjon. Det skjer i vår daglige kontakt med kundene – og naturligvis via vår hjemmeside, e-news, seminarer/webinarer og artikler i forskjellige fagtidsskrifter.

Under EXHAUSTO City får du et overordnet overblikk over systemene LIVING, LEARNING, WORKING – hva er utfordringen og hvordan kan den løses. Dette overblikket kan du også bruke i din rådgivning av byggherre, borettslag/sameier og andre Interessenter.

Under LIVING - LEARNING – WORKING får du et dypere innblikk i de tre systemene med tanke på lovgivning og design av systemløsninger. Her kan du dels fordype deg i den kunnskapen vi stiller til rådighet, men du finner også lenker til gjeldende lovgivning innenfor området.

Projektering


KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Industriveien 25
N - 2020 Skedsmokorset

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her