HWR

HWR-batteriet er spesielt framstilt for en såkalt butikkløsning, hvor overskuddsvarme fra f.eks. kjølemaskiner kan brukes til oppvarming av tilluften.

Funksjon og bruk

HWR 

Funksjon og bruk

Denne batterien er spesielt framstilt til en butikkløsning der overskuddsvarme fra for eksempel kjølemaskiner kan gjenbrukes. Det betyr at overskuddsvarmen fra kjølemaskinene kan utnyttes til oppvarming av tilluft.

Vannet tilføres gjennom rør ført ut gjennom fronten på aggregatet. Antallet rør og kretser avhenger av det aktuelle varme- eller kjølebehovet.

VEX4030HWR
VEX4000 HWR


Konstruksjon

HWR-batteriene er bygd opp av kobberrør med aluminiumslameller som er bygd inn i stålplaterammer.


Tilkobling

Rørtilkoblinger og paneler må demonteres før uttrekking.


Leveringsmuligheter

Varmegjenvinningsbatterier fås i forskjellige utgaver med flere kombinasjoner av batterier.


Tekniske data for kanalmonterte HWR-batterier

HWR 

Tekniske data for kanalmonterte HWR-batterier

Kanalmonterende HWR-varmegjenvinningsbatterier

 Data for HWR til VEX41010   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø28 mm 2 x Ø35 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 17 kg 15 kg
 Innvendig volum 6,6 l 6,9 l
Data for HWR til VEX4020   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø28 mm 2 x Ø35 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 22 kg 19 kg
 Innvendig volum 8,2 l 8,5 l
Data for HWR til VEX4030   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø35 mm 2 x Ø54 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,2 mm
 Vekt (uten væske) 34,0 kg 31,0 kg
 Innvendig volum 13,2 l 14,7 l
Data for HWR til VEX4040   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø35 mm 2 x Ø54 mm
 Lamellavstand 2,0 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 41,0 kg 32,0 kg
 Innvendig volum 16,4 l 15,7 l
Data for HWR til VEX4050   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø35 mm 2 x Ø54 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 47,0 kg 40,0 kg 
 Innvendig volum 17,8 l 19,4 l
Data for HWR til VEX4060   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø54 mm 2 x Ø70 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 61 kg 52 kg
 Innvendig volum 24,7 l 27,0 l
 Data for HWR til VEX4070   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø54 mm 2 x Ø70 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 68 kg 59 kg
 Innvendig volum 27,5 l 29,6 l
Data for HWR til VEX4080   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø54 mm
2 x Ø102 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 85 kg 85 kg
 Innvendig volum 33,9 l 43,3 l
Data for HWR til VEX4090   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø54 mm
2 x Ø102 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 104 kg 90 kg
 Innvendig volum 40,9 l 51,4 l
Data for HWR til VEX4100   HWR1  HWR2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø54 mm
2 x Ø102 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 136 kg 117 kg
 Innvendig volum 53,0 l 65,6 l

Tekniske data for innebygde HWRC-batterier

HWR

Tekniske data for innebygde HWRC-batterier 

Innebygde varmegjenvinningsbatterier (HWRC)

 Data for HWRC til VEX4010   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø22 mm 2 x Ø35 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 7,4 l 7,7 l
 Data for HWRC til VEX4020   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø28 mm 2 x Ø35 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum  9,4 l 9,6 l
 Data for HWRC til VEX4030   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø35 mm 2 x Ø54 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 14,5 l 15,9 l
 Data for HWRC til VEX4040   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø35 mm
2 x Ø54 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 18,3 l 17,9 l
 Data for HWRC til VEX4050   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø35 mm
2 x Ø54 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 18,6 l 20,8 l
 Data for HWRC til VEX4060   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø70 mm 2 x Ø70 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 29,7 l 29,6 l
 Data for HWRC til VEX4070   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø70 mm 2 x Ø70 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 32,3 l 32,3 l
 Data for HWRC til VEX4080   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø54 mm 2 x Ø102 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 35,7 l 46,5 l
 Data for HWRC til VEX4090   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø54 mm 2 x Ø102 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 46,7 l 58,3 l
 Data for HWRC til VEX4100   HWRC1  HWRC2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø70 mm 2 x Ø102 mm
 Lamellavstand 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 62,1 l  71,7 l
Dimensjoner, målskjema for seksjon med et batteri

Seksjon med et innebygget batteri

Målskjema

VEX4000-modell ½ Høyde / Høyde  Lengde   Dybde
VEX4010 [mm] 702 / 1309 480 1055
VEX4020 [mm]
702 / 1309 480 1275
VEX4030 [mm] 797 / 1499 480 1549
VEX4040 [mm]
847 / 1599 480 1630
VEX4050 [mm]
919 / 1744 480 1755
VEX4060 [mm]
1077 / 2069 480 1930
VEX4070 [mm]  1077 / 2069 480 2115
VEX4080 [mm]
1209 / 2494 480 2325
VEX4090 [mm]
1334 / 2744 480 2625
VEX4100 [mm]
1474 / 3024 480 2895

De angitte målene er mål på seksjonen - benytt EXselectPRO og få et korrekt mål for hele aggregatet inkl. monteringsbeslag og pakninger.


Dimensjoner, målskjema for seksjon med to batterier

Seksjon med to innebygde batterier

Målskjema

VEX4000-modell ½ Høyde / Høyde  Lengde   Dybde
VEX4010 [mm] 702 / 1309 1404 1055
VEX4020 [mm]
702 / 1309 1404 1275
VEX4030 [mm] 797 / 1499 1404 1549
VEX4040 [mm]
847 / 1599 1404 1630
VEX4050 [mm]
919 / 1744 1404 1755
VEX4060 [mm]
1077 / 2069 1404 1930
VEX4070 [mm]  1077 / 2069 1404 2115
VEX4080 [mm]
1209 / 2494 1404 2325
VEX4090 [mm]
1334 / 2744 1404 2625
VEX4100 [mm]
1474 / 3024 1404 2895

De angitte målene er mål på seksjonen - benytt EXselectPRO og få et korrekt mål for hele aggregatet inkl. monteringsbeslag og pakninger.


Overfør alt om produktserien HWR til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her