Vifte (FAN) med filter (FX)

PF Chamber fan

Kammervifte med totalvirkningsgrader opp til 70 %. For hver aggregatstørrelse kan du velge mellom 2 motorstørrelser, noe som gir mulighet for optimal drift i hele kapasitetsområdet.

Funksjon og bruk

Vifte (Fan) med filter (FX)

Funksjon og bruk 

Beskrivelse

Kammerviften bygges ofte inn i kompakte enhetsaggregater, da den gir stor fleksibilitet i forhold til innbygging og stussplassering.

Viftetypen er generelt godt egnet ved moderate til høye kanaltrykktap. Viften bygger opp et statisk trykk i kammeret med utløpsåpningen plassert i gavlen eller i toppen (kun for størrelse 4010-4050) av aggregatet. Utvendig kan det være montert flenser for kanalmontering.


VEX4000 FAN/FX 

Driftsøkonomi

Totalvirkningsgrader opp til 70 % oppnås ved bruk af EC-motorer som sikrer drift ved optimale omdreiningshastigheter. Dermed oppnås en god driftsøkonomi på anlegget.


Leveringsmuligheter

Anlegg med kammervifter dimensjoneres i EXselectPRO.

For hver aggregatstørrelse er det mulighet for to motorstørrelser, noe som gir mulighet for optimal drift i hele kapasitetsområdet.


Konstruksjon

Vifte (Fan) med filter (FX)

Konstruksjon

Kammerviftene som tilbys i VEX4000 aggregater er energioptimalisert og direkte-drevne sentrifugalvifter uten viftehus og med bakoverkrummede skovler. 

Vifte

Viften består av et viftehjul montert direkte på akseltappen. Viftehjulet er av 100 % gjenvinnbart materiale.

Vifteoppheng

Motoren og viften er montert i et vifteoppheng med svingningsdempere, som via skinneprofiler i bunnen av aggregatet kan trekkes ut for service og rengjøring.

Motor

Motoren er en flensmotor med tilkobling i klemkasse, og er EC-motorer klasse IE5 som sikrer optimal totalvirkningsgrad.

Ingen vibrajoner

På sugesiden er innløpstrakten montert opp mot sugekammeret. Metallisk kontakt forhindres ved hjelp av en fleksibel gummitetning, som sikrer at ventilatoren kan arbeide uten å overføre vibrasjoner til aggregatet.


Filter (FX) til kammervifte

Vifte (Fan) med filter (FX) 

Filter (FX) til kammervifte

Filterenhetene for aggregatene leveres montert i spesielle rammer og er av posefiltertypen. Filtrene oppfyller kravene i henhold til ISO 16850. 

Avhengig av renhets- og utskillingskrav til ventilasjonsluften, kan filtrene leveres i forskjellige klasser:

  •  ePM10 50 % (M5)
  •  ePM1 65 % (F7) 
  •  ePM1 65 % (FC7)”Pocket City Flo” (filter med kullstoff som kan fjerne luktstoffer)
  •  ePM1 85 % (F9)

Forfiltrering på tilluft-/fraluftsiden

 Ved konfigurasjonen av aggregatet finnes det en opsjon for forfilter. Hvis du velger denne opsjonen er det mulig å sette inn et 48 mm panelfilter foran posefilteret - se bildet.
Prefiltration panelfilter VEX4000

Ved å sette inn et grovere filter foran et finere filter reduseres tilsmussingen av det fine filteret. Avhengig av uteluften og ønsket tilluftkvalitet kan det være en fordel/mulighet.

Forfiltrene (48 mm) finnes i klassene:

  • Coarse 60 % (G4)
  • ePM10 80 % (M5)
  • ePM1 50 % (F7)

Trykktap med videre kan beregnes i produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

Dimensjoner, målskjema

Vifte (FAN) med filter (FX)

Dimensjoner, målskjema

VEX4000-modell
Høyde 

Lengde   Dybde

uten spjeld  med spjeld 
VEX4010 [mm] 1309 710 809 1055
VEX4020 [mm]
1309 710 809 1275
VEX4030 [mm] 1499 820 1019 1549
VEX4040 [mm]
1599 820 1019 1630
VEX4050 [mm]
1744 820 1019 1755
VEX4060 [mm]
2069 910 1109 1930
VEX4070 [mm]
2069 1000 1199 2115
VEX4080 [mm]
2494 1000 1199 2325
VEX4090 [mm]
2744 1000 1199 2625
VEX4100 [mm]
3024 1000 1199 2895

De angitte målene er mål på seksjonen - EXselectPRO gir de korrekte målene for hele aggregatet inkl. monteringsbeslag og pakninger.


Overfør alt om produktserien Vifte (FAN) med filter (FX) til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her