CW Kjølebatteri/ HW Varmebatteri

CW-kjølebatteri-HW-varmebatteri-till-VEX4000

CW kjølebatteri / HW varmebatteri - her vist som halvseksjon. Varme- og kjølebatteriene til VEX4000-serien har samme konstruksjon, og omtales derfor under ett.

Funksjon og bruk

CW Kjølebatteri/ HW Varmebatteri

Funksjon og bruk

Varmebatterier brukes normalt til oppvarming av tilluft, hvis temperaturen er for lav etter varmeveksleren.

Vannvarme- og vannkjølebatterier virker ved at tilluften bestryker varmelamellene i batteriet som er oppvarmet eller nedkjølt med vann. Tilluften opptar varmen/kulden fra lamellene, som på den måten oppnår en høyere eller lavere temperatur. Vannet i de to batteriene føres til og ledes bort gjennom rør ført ut gjennom betjeningssiden på aggregatet.

VEX4000-HW-CW
VEX4000 CW/HW


Konstruksjon og tilkobling

CW Kjølebatteri/ HW Varmebatteri 

Konstruksjon og tilkobling

Batteriene er bygd opp av kobberrør med aluminiumslameller som er bygd inn i stålplaterammer. Antall rør og kretser avhenger av det aktuelle varme- eller kjølebehovet.

I aggregatene er det montert coiler i styring for uttrekking, inspeksjon og vedlikehold. Rørtilkoblinger og paneler må demonteres før uttrekking.

Kjølefunksjonen er utført med korrosjonsfast bunnkar med avløp under kjølebatterien og inneholder plass til dråpeavskiller som bør installeres ved våt kjøling og lufthastigheter større enn 2,5 m/s. 

Bunnkaret er utført med fall mot avløpet slik at det ikke samler seg opp stillestående vann. Avløpene er glatte og ført ut gjennom panelet i betjeningssiden der de skal forsynes med vannlåser.


Tilkobling - generelt for alle coiler

Det er viktig at gjennomstrømningen gjennom batteriene er korrekt. Derfor bør batteriene dimensjoneres for de faktiske forholdene, så som luftflow, temperaturinnstillinger på vannet i batteriet samt de temperaturene som det ønskes at batteriene skal levere.


Tekniske data, kanalmonterte kjøle-/varmebatterier

CW Kjølebatteri/ HW Varmebatteri 

Tekniske data, kanalmonterte kjøle-/varmebatterier (HW/CW)

Kjøle-/varmebatterier til VEX4010   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x22 mm 2x22 mm
2x35 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 3 kg 6 kg 11 kg
 Innvendig volum 1,3 l 1,3 l 4,9 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4020   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x22 mm
2x22 mm
2x35 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 4 kg 7 kg 14 kg
 Innvendig volum 1,6 l 2,9 l 6,0 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4030   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x22 mm
2x28 mm
2x42 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 10 kg 20 kg 38 kg
 Innvendig volum 2,5 l 5,0 l 8,9 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4040   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x28 mm
2x35 mm
2x42 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 42,4 kg 42,4 kg  51,2 kg
 Innvendig volum 3,2 l 5,4 l 10,2 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4050   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x35 mm
2x35 mm
2x54 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 44,9 kg 44,9 kg  58,6 kg
 Innvendig volum 4,0 l 6,7 l 11,2 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4060   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x35 mm
2x35 mm
2x70 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 10 kg 20 kg 38 kg
 Innvendig volum 4,9 l 8,5 l 19,7 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4070   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x35 mm 2x42 mm 2x70 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 11 kg 23 kg 39 kg
 Innvendig volum 5,4 l 10,0 l 21,5 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4080   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x42 mm 2x42 mm 2x80 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 14 kg 28 kg 54 kg
 Innvendig volum 7,1 l 12,1 l 27,7 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4090   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x54 mm 2x54 mm 2x102 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 17 kg 35 kg 66 kg
 Innvendig volum 10,2 l 16,3 l 39,2 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4100   HW1  HW2  CW2
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2x54 mm 2x54 mm 2x102 mm
 Avløp fra dryppkar ingen ingen DN20 (¾")
 Lamellavstand 3,0 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Vekt (uten væske) 18 kg 45 kg 86 kg
 Innvendig volum 12,9 l 21,0 l 49,6 l

Tekniske data, innebygde batterier (HWC/CWC)

CW Kjølebatteri/ HW Varmebatteri  

Tekniske data, innebygde batterier (HWC/CWC)

Kjøle-/varmebatterier til VEX4010  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø22 mm 2 x Ø22 mm 2 x Ø35 mm
 Avløp fra dryppkar  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 1,4 l 2,7 l 5,0 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4020  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø22 mm 2 x Ø22 mm 2 x Ø35 mm
 Avløp fra dryppkar  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 1,7 l 3,3 l 6,2 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4030  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø22 mm 2 x Ø28 mm 2 x Ø42 mm
 Avløp fra dryppkar  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 2,5 l 4,9 l 8,9 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4040  HWC1 HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø28 mm 2 x Ø28 mm 2 x Ø54 mm
 Avløp fra dryppkar Ø32mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 3,0 l 5,7 l 12,0 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4050  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø28 mm 2 x Ø35 mm
2 x Ø54 mm
 Avløp fra dryppkar Ø32mm Ø32mm Ø32mm
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 3,7 l 7,0 l 14,0 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4060  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø35 mm 2 x Ø35 mm 2 x Ø70 mm
 Avløp fra dryppkar  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 5,3 l 9,3 l 20,2 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4070  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø35 mm 2 x Ø42 mm 2 x Ø70 mm
 Avløp fra dryppkar  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 5,8 l 10,7 l 21,8 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4080  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø42 mm 2 x Ø42 mm 2 x Ø80 mm
 Avløp fra dryppkar  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 7,6 l 13,1 l 28,5 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4090  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø54 mm 2 x Ø54 mm 2 x Ø102 mm
 Avløp fra dryppkar  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 2,5 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum  11,5 l 18,5 l 42,2 l
Kjøle-/varmebatterier til VEX4100  HWC1  HWC2  CWC
 Prøvetrykk 3000 kPa 3000 kPa 3000 kPa
 Maks. arbeidstrykk 1600 kPa 1600 kPa 1600 kPa
 Tilkoblingsdimensjon 2 x Ø70 mm 2 x Ø70 mm 2 x Ø120 mm
 Avløp fra dryppkar  Ø32 mm Ø32 mm Ø32mm
 Lamellavstand 3,0 mm 1,8 mm 2,5 mm
 Innvendig volum 17,4 l 26,3 l 51,8 l
Dimensjoner, målskjema for seksjon med et batteri

Seksjon med et innebygget batteri

Målskjema

VEX4000-modell ½ Høyde / Høyde  Lengde   Dybde
VEX4010 [mm] 702 / 1309 480 1055
VEX4020 [mm]
702 / 1309 480 1275
VEX4030 [mm] 797 / 1499 480 1549
VEX4040 [mm]
847 / 1599 480 1630
VEX4050 [mm]
919 / 1744 480 1755
VEX4060 [mm]
1077 / 2069 480 1930
VEX4070 [mm]  1077 / 2069 480 2115
VEX4080 [mm]
1209 / 2494 480 2325
VEX4090 [mm]
1334 / 2744 480 2625
VEX4100 [mm]
1474 / 3024 480 2895

De angitte målene er mål på seksjonen - benytt EXselectPRO og få et korrekt mål for hele aggregatet inkl. monteringsbeslag og pakninger.


Dimensjoner, målskjema for seksjon med to batterier

Seksjon med to innebygde batterier

Målskjema

VEX4000-modell ½ Høyde / Høyde  Lengde   Dybde
VEX4010 [mm] 702 / 1309 1404 1055
VEX4020 [mm]
702 / 1309 1404 1275
VEX4030 [mm] 797 / 1499 1404 1549
VEX4040 [mm]
847 / 1599 1404 1630
VEX4050 [mm]
919 / 1744 1404 1755
VEX4060 [mm]
1077 / 2069 1404 1930
VEX4070 [mm]  1077 / 2069 1404 2115
VEX4080 [mm]
1209 / 2494 1404 2325
VEX4090 [mm]
1334 / 2744 1404 2625
VEX4100 [mm]
1474 / 3024 1404 2895

De angitte målene er mål på seksjonen - benytt EXselectPRO og få et korrekt mål for hele aggregatet inkl. monteringsbeslag og pakninger.


Overfør alt om produktserien CW Kjølebatteri/ HW Varmebatteri til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her