Motstrømsvarmeveksler (CF)

Vekslerseksjon til VEX4050 – VEX4100,
luftmengde opp til 25 475 m³/t (ERP18)

  • Ingen overføring av lukt og fuktighet
  • Høy temperaturvirkningsgrad
  • Kan kombineres med reversibel varmepumpe (RHP)
  • Tilgjengelig som SPLIT-versjon hvis adgangsveien krever det
  • Konstruert i henhold til VDI 6022
Funksjon og bruk

Motstrømsvarmeveksler (CF) 

Motstrøms varmevekslerseksjon til VEX4050 - VEX4100, luftmengde opp til 25 475 m³/h (ERP18)


Ingen overføring av lukt og fuktighet

Et VEX-aggregat med motstrømsvarmeveksler er en stor fordel i bygninger hvor du ønsker å unngå overføring av lukt og fukt, f.eks. leilighetsbygg, flerfamiliehus og sykehjem m.fl. Motstrømsveksleren kan også være den optimale løsningen i bygninger der lokalene brukes forskjellig – som f.eks. fabrikk med produksjonslokale og kontor osv.


Høy temperaturvirkningsgrad

Et VEX-aggregat med motstrømsvarmeveksler er ofte den mest energieffektive løsningen med en høy varmegjenvinningsgrad. Kapasitetsområdet for VEX4000CF – som går opp til 29 400 m³/t (ERP18) gjør det mulig å la et aggregat dekke et større antall leiligheter.


Motstrømsvarmeveksler kombinert med varmepumpe

VEX4000CF kan kombineres med varmepumpeseksjonen VEX4000RHP. De to modulene vil til sammen gi en svært energiriktig løsning.


Splitt-løsning

VEX4000CF kan fås som SPLIT-løsning. Det vil si at seksjonen leveres som flatpakke for enkel transportering. Seksjonen settes opp og monteres av EXHAUSTO-personale.

VDI 6022

VEX4000CF er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022 – som de andre seksjonene.

Les mer under Sertifikater, standarder og registreringer


2 typer motstrømsvarmeveksler

Vi tilbyr motstrømsvarmeveksler i 2 versjoner:

  • Standard CF – med en lamellavstand på 3 mm
  • Høyeffektiv CF – med en lamellavstand på 2,1 mm

Se forskjell på ytelse og virkningsgrad under «Kapasitetsdiagram for CF».

Kapasitetsdiagram

Motstrømsvarmeveksler (CF) 

Kapasitetsdiagram, VEX4000CF

VEX4000CF fås i to versjoner:

  • Standard efficiency motstrømsveksler
  • High efficiency motstrømsveksler
Type Standard Efficiency High Efficiency
Lamellavstand 3 mm 2,1 mm
Varmegjenvinningsgrad  < 80% > 80%
Luftmengde
Høy luftmengde
Lavere luftmengde

Hvilken motstrømsvarmeveksler som vil være den optimale vil variere i forhold til prosjektets forutsetninger.


Kapasitetsdiagram for VEX4000 CF high efficiency

Under ser du hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av faktiske kapasitetsdata m.m. se EXselectPRO.

VEX400CF-capacity

Forutsetninger: Beregnet med 250 Pa eksternt trykktap, F7-filter i tilluft, M5-filter i fraluft-på et aggregat med ettervarmebatteri (HW). 

Merk
De angitte temperaturvirkningsgradene er målt som «tørr» virkningsgrad i henhold til EN308. Ved sammenligning av virkningsgrader er det viktig å sikre at det er verdier for tørr virkningsgrad som sammenlignes.

Dimensjoner, målskjema for MR-modul

Motstrømsvarmeveksler (CF)

Dimensjoner, målskjema for MR-modul

VEX4000-modell Høyde  Lengde   Dybde
VEX4050 [mm]
1.744 1.800 1.755
VEX4060 [mm]
2.069 2.085 1.930
VEX4070 [mm]
2.069 2.085 2.115
VEX4080 [mm]
2.494 2.365 2.325
VEX4090 [mm]
2.744 2.630 2.625
VEX4100 [mm]
3.024 2.900 2.895

De angitte målene er mål på seksjonen – EXselectPRO gir de korrekte målene for hele aggregatet inkl. monteringsbeslag og pakninger.


Overfør alt om produktserien Motstrømsvarmeveksler (CF) til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her