EXcon (Automatikk til VEX4000)

EXcon automatiKk - options

Alle VEX4000 kan leveres med integrert automatikk for styring av bl.a. luftmengder, varme og kjøling. 

Det er naturligvis også mulig å bestille VEX4000 uten automatikk - dette gjelder likevel ikke for VEX4000 med integrert kjøling

Introduksjon

EXcon Automatikk til VEX4000

Introduksjon

Alle VEX4000 fås med integrert EXcon-automatikk som sikrer optimal styring av inneklimaet i stort sett alle applikasjonsområder. Vi tilbyr dessuten via EXcon-automatikken spesielle løsninger til bruksområder som krever spesielle styringsmuligheter, f.eks. butikkløsninger som sikrer korrekt inneklima, inkl. områder med fukt, spesielt kjøestyring og nøyaktig temperaturstyring.

EXcon-automatikken brukes til styring av bl.a. luftmengder, varme og kjøling. Hvordan og når automatikken skifter mellom de innebygde funksjonene settes i driftsprogrammet. Programmet kan om nødvendig settes til side ved midlertidige tvangsstyringer, før det går tilbake til det aktive driftsprogrammet.

Kort om EXcon-automatikken:

Brukervennlig

 • Innebygd brukervennlig webserver med brukertilpasset informasjonsnivå

Pålitelig

 • Med moduloppdelt BUS-system for sikker drift
 • Sikkerhet mot uautorisert adgang
 • Effektiv feilsøking og oversikt

Kostnadsoptimalt

 • Enkel implementering, opplæring og vedlikehold
 • Mange tilpasningsmuligheter
 • Unik brukervennlighet
 • Energibesparende via sikring av optimal drift

Fleksibelt

 • Med plattform som kan kundetilpasses
 • Mulighet for oppgradering

Framtidssikret

 • Oppdatering av programvare via SD-kort
 • Mulighet for integrasjon i mange forskjellige CTS-systemer

Funksjoner som er innebygd i automatikken

 • Nattsenking
 • Alarmlogg og datalogg
 • Styring etter dags-, uke eller årsplan
 • Forlenget drift
 • Ekstern forsert drift med etterløp
 • Alarm-e-post
 • Sommernattkjøling
 • Automatisk sommer/vinterskift
 • Utetemperaturkompensering
 • Statisk og dynamisk trykkovervåking av filter
 • Sonestyring for 4 soner (krever sonemoduler)
 • Portalløsning – Samlet overvåking av 5 anlegg med EXcon/EXact2
 • Via CTS – Mer enn 800 registre eller objekter er tilgjengelig (modbus/bacnet)
 • Utetemperaturkompensering
 • Digitale innganger til:
  - ekstern nullstilling av alarmer
  - ekstern lav, medium og høy hastighet
  - ekstern start/stopp
 • Digitale utganger til
  – A alarm
  – B alarm (konfigurerbar for lav/høy hastighet eller sommernattkjøling)
  – Driftsanlegg
  – Brannalarm
  – Tilbakestilling av alarm

Innstilling og styring skjer via webserver fra PC, smarttelefon eller nettbrett – les mer under Webserver lenger nede på siden.

 

Nettverkskommunikasjon:

Nettverkskommunikasjonen støtter BacNet over TCP/IP og Modbus over RS485 eller TCP/IP. 


Betjening av EXcon-automatikken

Excon-automatikken kan styres fra betjeningspanelet, BMS eller nettserver over nettverk eller via WAP (Wireless Access Point).

Betjeningspanel

Med VEX4000 følger også et touch kontrollpanel og to meter kabel. Betjeningspanelet kan plasseres ved selve aggregatet eller i et kontrollrom i nærheten.
Betjeningspanelet er med sin visuelle brukerflate enkelt og greit å bruke for alle brukere.

WAP (Wireless Access Point)

WAP er en liten WIFI-ruter som kan festes inne ved automatikken i aggregatet. Dermed kan man få kontakt med nettserveren trådløst via PC, smarttelefon og nettbrett, så man enkelt og greit kan konfiguere aggregatet via mobile plattformer.

Webløsning

EXcon Automatikk til VEX4000 

Webløsning

VEX4000 leveres med en innebygd intelligent webserver med brukertilpassede menyer og informasjon.

Excon options

Smarttelefon/nettbrett via WAP eller VLAN

Styr det hele via Internett

En enkel og oversiktlig webstyring er standard på alle modulaggregater. Med løsningen vises og styres luftmengdene i enkle bilder i webstyringen, på samme måte som for status på og styring av komponenter.

EXcon drift setpunkt DK
Styring av aggregat

 

Ukeprogram

Et oversiktlig ukeprogram sikrer at anlegget kan fungere uten tilsyn eller inngrep. Skulle det bli nødvendig med tvangstyrt drift, er dette også mulig.

EXcon drift stil program DK
Tilpassing av ukeprogram

Driftsstatus

Aktuell status på aggregatet framgår av et flowdiagram. Ved å klikke på de enkelte komponentene i diagrammet, vises de innstilte settpunktene og aktuelle verdier.

EXcon_alarmlog status DK
Statusvisning – aggregatet og komponenter

 

Alarmer

Alle alarmer logges og kan settes opp til å gi beskjed via e-post om feiltilstander.

Alarmmenuen inneholder flere skjermbilder, bl.a. Alarm-loggmeny og alarm-oversikt-meny, hvor man kan se kommende alarmer.

EXcon_alarmlog DK
Visning av alarmlogg

Styring og regulering

EXcon Automatikk til VEX4000 

Styring og regulering 

Innstilling av driftsparametere

Fabrikkinnstilling av standard driftsparametere og settpunkter foretas etter normene for komfortventilasjon. Ytterligere tilpasning til den endelige driftssituasjonen foretas ved test og oppstart av aggregatet.


Styringsformer

 • Konstant trykk
 • Konstant luftmengde
 • Fraluft slave
 • Tilluft slave
 • Konstant VOC/CO2
 • Fan optimizer
 • Fan optimizer slave
 • GreenZone
 • GreenZone slave
 • Konstant motorhastighet
 • Adaptiv trykkontroll (patentert løsning for energioptimalisering av VAV-systemer)
 • 0-10 fraluft slave
 • 0-10 tilluft slave
 • Sonestyring av opptil 4 soner – les mer under sonemodul

Temperaturregulering

 • Konstant tillufttemperatur
 • Konstant fraluftstemperatur 
 • Konstant romtemperatur
 • Konstant differanse mellom fraluft og tilluft
 • Sommer- og vinterkompensasjon
 • Omluftoppvarming (tilvalg)
 • Sommernattkjøling

aDCV, Patentert adaptiv trykkregulering

EXcon Automatikk til VEX4000 

aDCV - patentert adaptiv trykkregulering

Den patenterte adaptive trykkreguleringen som er utviklet av Aldes optimerer energimessige og reguleringstekniske svakheter ved konstanttrykkreguleringen av ventilasjonssystemer med variable luftmengder. Gjennom den patenterte adaptive trykkreguleringen kan det oppnås opp til 43%* besparelse på energiomkostnadene.

Gjennom den patenterte adaptive trykkreguleringen kan det oppnås opp til 43%* besparelse på energiomkostnadene.

*opp til 43% i forhold til et anlegg med konstanttrykkregulering (VAV).
 Opp til 20% i forhold til et behovsstyrt anlegg med konstanttrykkregulering (DCV).

 


aDCV gir flere fordeler

Bruk PAD og oppnå en energibesparelse ved lavere trykktap og lavere lydnivå

Ved konstanttrykkreguleringen blir det stilt et konstant trykk til rådighet i alle luftmengdeområdene gjennom ventilasjonsanlegget (Fig.: 1 – blå linje). 

Ved variable volumstrømsystemer – for eksempel soneregulering via CO2 eller fuktighet, krever ventilasjonsanlegget imidlertid mindre trykktap i systemet ved lavere luftmengde (Fig.:1 - rød linje).

Trykktap 

SFP-verdi

aDCV – den patenterte adaptive trykkreguleringen senker trykket i ventilasjonsanlegget ved fallende luftmengde og stiller kun den nødvendige luftmengden til rådighet.

Dermed bruker ventilasjonsanlegget - spesielt i delbelastningssonene, vesentlig mindre energi enn ved konstanttrykkreguleringen (Fig.: 2 – rød linje) 

SFP-verdi

Lydnivå

På grunn av det lavere trykkravet i delbelastningssonene i ventilasjonssystemet og derved lavere turtall på viften kjører ventilasjonsanlegget vesentlig mer lydløst. 
Eventuelle volumstrømsregulatorer skal derfor ikke redusere overskytende trykk og genererer derfor mindre støy. (Fig.: 3 – rød linje).

Lydreduksjonen vil være mest tydelig ved lav belastning.
 

Lydeffekt

Etter innlegging av referanseverdier beregner EXcon-styringen i våre VEX4000 aggregater en trykkurve for luftmengden for styring av ventilasjonen. Under drift måler styringen luftmengden og trykket og korrigerer settpunkter ved avvik. 

PAD - diagram - DK 

  Trykk (P) Luftmengde (Q)
A  Pmin Qmin
B Pmin + (Pmax - Pmin)/2 Qmin + (Qmax - Qmin)/4
C  Pmin + (Pmax - Pmin) ∗3/4
 Qmin + (Qmax - Qmin)/2
D  Pmax Qmax
Integrert automatikk

EXcon Automatikk til VEX4000 

Integrert automatikk

EXcon støtter følgende nettverk:

 • Integrert webserver - TCP/IP
 • Modbus - RS485 / TCP/IP
 • BACnet - TCP/IP

EXcon er basert på BUS-teknologi med en lang rekke eksterne kommunikasjonsmuligheter. All styring kan skje fra sentral enhet via webserver

EXHAUSTO tilbyr spesialløsninger for bruksområder som krever særlige styringsmuligheter, eksempelvis butikker som har behov for nøyaktig temperaturstyring, særlig kjølestyring og områder med befuktning.

VEX400 med Excon options


Tilbehør til automatikk (sensorer)

EXcon Automatikk til VEX4000 

Tilbehør til automatikk (sensorer)

Du kan kjøpe til følgende sensorer som tilbehør til EXcon-automatikken:

Trykkføler for kanalmontasje

PTH Trykkføler Trykkføler for konstanttrykkregulering av både tilluft- og fraluftkanalen - inkl. Modbus-kommunikasjon.

PTH-DUCT 
Forsyning via modbus 24 V DC
Måleområde 0 - 2500 Pa
Nøyaktighet
- Drift
- Kortvarig, likevel
 
-20 °C til 40 °C
-30 °C til 50 °C
Kapslingsklasse IP54

CO2-sensor

CO2 Duct / room CO2-sensor til rom- eller kanalmontering


CO2-DUCT /CO2-ROOM
Forsyning  24 V AC/DC
Styresignal, analogt output 0-10 V DC 
Måleområde
- CO
2:
- CO:

0 - 2000 ppm
0-100 ppm
Nøyaktighet CO2-DUCT
- CO2:
- CO:

±30 ppm @ 25 °C
±10 ppm @ 25 °C
 Nøyaktighet CO2-ROOM
- CO2:

- CO:

±1 % av måleområdet og
±5 % av målt verdi
±10 ppm 
Kapslingsklasse IP54

 

VOC-sensor

VOC-føler
VOC-sensor med Modbus
VOC-sensoren brukes til å måle luftkvaliteten ved behovstyring. Sensoren måler innholdet av flyktige organiske gasser som avgis fra mennesker, inventar, rengjøringsmidler og byggematerialer.

VOC-konsentrasjonen omregnes til CO2-ekvivalent. Sensoren kan dermed erstatte eksisterende CO2-sensorer.


VOC-sensor
Forsyning  18 - 30 V DC, nominelt 24 V AC/DC via Modbus
Opstartstid - reaksjonstid 15 min. - > 5 min 
Måleområde
450-2000 ppm CO2-ekvivalent
Nøyaktighet RH
± 150 ppm

PIR-sensor

PIR bevegelsesføler

Bevegelsessensor som overstyrer aggregatet ved bevegelse i rommet der den er montert. Detektoren har et dekningsområde på 110°.

For uønsket start og stopp kan det legges inn forsinkelse.

PIR-sensor
Forsyningsspenning 24VAC/DC (18 - 26 V AC/DC) 
Strømforbruk  Type: 500 mW, max 1W
Output Relé: 24 V AD7DC, 5A/NO, 3A/NC
Detekteringsområde
- Dekningsvinkel
- Rekkevidde

110°
Ca. 15 m. 
Temperaturområde -10 til + 60 °C
Forsinkelse
- Startforsinkelse
- Stoppforsinkelse
Fra 0 til 10 min.
Fra 5 sek. til 30 min. 
Dimensjoner L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Vekt
56 g

Romføler 

Romføler

Romføler for registrering av romtemperatur.

Romføleren er beregnet for montering på vegg eller montering i veggboks.

Polarhvit


Romføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -20 °C til +70 °C
 Kapslingsklasse IP20 

 

Utetemperaturføler


EXcon accessories TS

For måling av utetemperatur, brukes bl.a. i butikkløsninger for styring av omluftfunksjon ved kjøling. 

Utetemperaturføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -40°C til +70°C

Temperaturføler for returvann


EXcon accessories TS


Temperaturføler for returvann på HW-/HWR-varmebatterier og CW-kjølebatterier. Temperaturføleren monteres på returvannrøret.

TS-RETURN 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -50°C til +70°C


Fukt- og temperaturføler via Modbus


Duct sensor

HTH6200 er en kombinert fukt- og temperaturføler for kanalmontasje. Føleren kan leveres i 3 utgaver, HTH6202, HTH6203 og HTH6204. Den mekaniske utførelsen er lik for alle tre, forskjellen er Modbus-adresseringen.

HTH6202/-6203/-6204
Forsyning  24V DC via Modbus
Måleområde, temperatur  -40°C til +120°C
Måleområde, fukt 0 - 100 % RH
Øvrig tilbehør til automatikk

EXcon Automatikk til VEX4000 

Øvrig tilbehør til automatikk 

Du kan kjøpe til følgende tilbehør til EXcon-automatikken:


LON-Modul for CTS-anlegg

Via LON-modulen er det mulig å tilslutte aggregatene til CTS-anlegg som benytter LON-protokoll. 


Røykdetektor 

Novema røgdetektor

Unigard røykdetektor er spesielt utviklet for måling av røykgasser i ventilasjonskanaler. Detektoren kan plasseres i aggregatet eller ettermonteres i kanalen.

 Røykdetektor  
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde Optisk
 Måleområde temperatur  -10 °C til +55 °C
 Kapslingsklasse IP54

Branntermostat

BT brandtermostat

Til utkobling av AHU ved brann. Velg mellom utkobling ved 50 °C og 70 °C.

Branntermostat   
Temperaturområde 50 °C
70 °C

Branntermostat (justerbar)

Branntermostaten er en temperaturstyrt elektrisk avbryter som kan monteres direkte i kanaler. Den har en skiftekontakt (NC/CO). Branntermostaten leveres med dykkrør.

BT40-70

Termostaten har en spiralformet bimetallføler i følerrørets ytterste ende. Hvis lufttemperaturen overskrider termostatverdien (justerbar 40–70 grader) bryter kontaktsettet.

Gjenkobling må skje manuelt via tilbakestillingsknappen på termostathuset og kan først gjøres når lufttemperaturen er falt til 15 °C.

Teknisk informasjon

Brytertemperatur 40–70 °C
Maks omgivelsestemperatur, føler 125 °C
Maks omgivelsestemperatur, termostathus 80 °C
Mål H x B x L 55 x 156 x 167 mm
Følerlengde 100 mm
Dykkrørlengde 240 mm
Kanalutboring Ø20 mm
Tetthetsklasse IP65
Tillatt kontaktspenning/strøm 24 V/ 250V AC
kontakt 11-12: 16A/2.5A
11-13 2A/0.4A

Overfør alt om produktserien EXcon (Automatikk til VEX4000) til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her