EXcon (Automatikk til VEX4000)

EXcon

Alle VEX4000 kan leveres med integrert automatikk for styring av bl.a. luftmengder, varme, kjøling og befuktning. Hvordan og når automatikken skifter mellom de innebygde funksjonene settes i driftsprogrammet.

Programmet kan om nødvendig settes til side ved midlertidige tvangsstyringer, før det går tilbake til det aktive driftsprogrammet. 

Det er naturligvis også mulig å bestille VEX4000 uten automatikk - dette gjelder likevel ikke for VEX4000 med integrert kjøling

Introduksjon

Alle VEX4000 kan leveres med integrert EXcon automatikk som sikrer optimal styring av inneklimaet i stort sett alle applikasjonsområder. Dessuten tilbyr vi via EXcon
automatikken særlige løsninger for applikasjonsområder som krever særlige styringsmuligheter; f.eks. butikkløsninger som sikrer korrekt inneklima,
inkl. områder med befuktning, særlig kjølestyring og presis temperaturstyring.

EXcon automatikken brukes til styring av bl.a. luftmengder, varme, kjøling og befuktning. Hvordan og når automatikken skifter mellom de innebygde funksjonene settes i driftsprogrammet. Programmet kan om nødvendig settes til side ved midlertidige tvangsstyringer, før det går tilbake til det aktive driftsprogrammet.


Funksjoner som er innebygd i automatikken

 • Automatisk skift mellom sommer- og normaltid
 • Varmecoil med frostvakt
 • Konstant drift
 • Ukeprogram styrt etter internt ur
 • Tidsstyrt forlenget eller forsert drift
 • Ekstern start eller stopp
 • Programoppdatering med SD kort
 • Overvåking av 20 anlegg via portal-løsning (tilvalg)

Innstilling og styring kan foregå med en nettleser eller med håndterminalen. De tilgjengelige funksjonene i sistnevnte er begrenset til de mest brukte. Web-løsningen er integrert i automatikken.

Nettverkskommunikasjonen støtter BacNet over TCP/IP og Modbus over RS485 eller TCP/IP. Som tilvalg er kommunikasjon med LON også støttet.


EXcon håndterminal

Med VEX4000 følger det også med et betjeningspanel med 2 m. kabel. Betjeningspanelet kan plasseres ved selve aggregatet eller i et kontrollrom i nærheten.

Betjeningspanelet er med sin visuelle brukerflate enkelt og greit å bruke for alle brukere.

Brukervennlig
 • Innebygd intelligent webserver med brukertilpasset informasjonsnivå
Pålitelig
 • Med moduloppdelt BUS-system elimineres potensielle feil
 • Sikkerhet mot uautorisert adgang
 • Effektiv feilsøking og oversikt
Kostnadsoptimalt
 • Enkel implementering, opplæring og vedlikehold, 
 • Mange tilpasningsmuligheter,
 • Unik brukervennlighet
 • Energibesparende via sikring av optimal drift
Fleksibelt
 • Med plattform som kan kundetilpasses
 • Mulighet for oppgradering
Framtidssikret
 • Tilpasninger via SD-kort, 
 • Mulighet for integrasjon i mange forskjellige CTS-systemer
Styring og regulering

Innstilling av driftsparametere

Fabrikkinnstilling av standard driftsparametere og settpunkter foretas etter normene for komfortventilasjon. Ytterligere tilpasning til den endelige driftssituasjonen foretas ved test og oppstart av aggregatet.


Styring og regulering:

Styringsformer

 • Trykk
 • Flow
 • CO2/VOC

Temperaturregulering

 • Temperaturregulering
 • Konstant tillufttemperatur
 • Konstant fralufttemperatur 
 • Konstant romtemperatur
 • Konstant differanse mellom utsug og innblåsing (fraluft og tilluft)
 • Sommer- og vinterkompensasjon
 • Omluft oppvarming (tilvalg)
 • Sommernattkjøling

WEB Brukergrensesnitt

Web-brukergrensesnittet gir adgang til oppsett og styring av EXcon automatikken via både internett og lokale nettverk. Det gir brukeren frihet til å betjene anlegget hvor som helst fra og hvordan det måtte ønskes.

De tilgjengelige funksjonene bestemmes av profilen som brukes for å logge seg på anlegget. De mest gjengse formene for drift er samlet under profilen Bruker. Profilene Installatør og Service gir adgang til funksjoner som er beregnet for det innledende oppsettet.

Når ukeprogrammet er satt opp kan anlegget fungere uten oppsyn eller inngrep. Eventuelle behov for overstyring - og dermed avvik fra ukeprogrammet - lar seg også gjøre. Den aktuelle statusen på aggregatet samt visning av de innstilte settpunktene framgår av et flowdiagram.

EXcon – integrert automatikk

EXcon støtter følgende nettverk:

 • Integrert webserver - TCP/IP
 • Modbus - RS485 / TCP/IP
 • BACnet - TCP/IP
 • LON - FT10 (tilleggsmodul)

EXcon er basert på BUS-teknologi med en lang rekke eksterne kommunikasjonsmuligheter. All styring kan skje fra sentral enhet via webserver

EXHAUSTO tilbyr spesialløsninger for bruksområder som krever særlige styringsmuligheter, eksempelvis butikker som har behov for nøyaktig temperaturstyring, særlig kjølestyring og områder med befuktning.

EXcon Illustration


EXcon, tilbehør til automatikk (sensorer)

Du kan kjøpe til følgende sensorer som tilbehør til EXcon-automatikken:

Trykkføler for kanalmontasje

PTH Trykkføler Trykkføler for konstanttrykkregulering av både tilluft- og fraluftkanalen - inkl. Modbus-kommunikasjon.

PTH-DUCT 
Forsyning via modbus 24 V DC
Måleområde 0 - 2500 Pa
Nøyaktighet
- Drift
- Kortvarig, likevel
 
-20 °C til 40 °C
-30 °C til 50 °C
Kapslingsklasse IP54

CO2-sensor

CO2 Duct / room CO2-sensor til rom- eller kanalmontering


CO2-DUCT /CO2-ROOM
Forsyning  24 V AC/DC
Styresignal, analogt output 0-10 V DC 
Måleområde
- CO
2:
- CO:

0 - 2000 ppm
0-100 ppm
Nøyaktighet CO2-DUCT
- CO2:
- CO:

±30 ppm @ 25 °C
±10 ppm @ 25 °C
 Nøyaktighet CO2-ROOM
- CO2:

- CO:

±1 % av måleområdet og
±5 % av målt verdi
±10 ppm 
Kapslingsklasse IP54

 

VOC-sensor

VOC-føler
VOC-sensor med Modbus
VOC-sensoren brukes til å måle luftkvaliteten ved behovstyring. Sensoren måler innholdet av flyktige organiske gasser som avgis fra mennesker, inventar, rengjøringsmidler og byggematerialer.

VOC-konsentrasjonen omregnes til CO2-ekvivalent. Sensoren kan dermed erstatte eksisterende CO2-sensorer.


VOC-sensor
Forsyning  18 - 30 V DC, nominelt 24 V AC/DC via Modbus
Opstartstid - reaksjonstid 15 min. - > 5 min 
Måleområde
450-2000 ppm CO2-ekvivalent
Nøyaktighet RH
± 150 ppm

PIR-sensor

PIR bevegelsesføler

Bevegelsessensor som overstyrer aggregatet ved bevegelse i rommet der den er montert. Detektoren har et dekningsområde på 110°.

For uønsket start og stopp kan det legges inn forsinkelse.

PIR-sensor
Forsyningsspenning 24VAC/DC (18 - 26 V AC/DC) 
Strømforbruk  Type: 500 mW, max 1W
Output Relé: 24 V AD7DC, 5A/NO, 3A/NC
Detekteringsområde
- Dekningsvinkel
- Rekkevidde

110°
Ca. 15 m. 
Temperaturområde -10 til + 60 °C
Forsinkelse
- Startforsinkelse
- Stoppforsinkelse
Fra 0 til 10 min.
Fra 5 sek. til 30 min. 
Dimensjoner L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Vekt
56 g

Romføler 

Romføler

Romføler for registrering av romtemperatur.

Romføleren er beregnet for montering på vegg eller montering i veggboks.

Polarhvit


Romføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -20 °C til +70 °C
 Kapslingsklasse IP20 

 

Utetemperaturføler


EXcon accessories TS

For måling av utetemperatur, brukes bl.a. i butikkløsninger for styring av omluftfunksjon ved kjøling. Kan leveres med betjeningspanel for montering i rommet.

Utetemperaturføler 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -40°C til +70°C

Temperaturføler for returvann


EXcon accessories TS


Temperaturføler for returvann på HW-/HWR-varmebatterier og CW-kjølebatterier. Temperaturføleren monteres på returvannrøret.

TS-RETURN 
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde  -50°C til +70°C


Fukt- og temperaturføler via Modbus


Duct sensor

HTH6200 er en kombinert fukt- og temperaturføler for kanalmontasje. Føleren kan leveres i 3 utgaver, HTH6202, HTH6203 og HTH6204. Den mekaniske utførelsen er lik for alle tre, forskjellen er Modbus-adresseringen.

HTH6202/-6203/-6204
Forsyning  24V DC via Modbus
Måleområde, temperatur  -40°C til +120°C
Måleområde, fukt 0 - 100 % RH
EXcon, øvrig tilbehør til automatikk

Du kan kjøpe til følgende tilbehør til EXcon-automatikken:


LON-Modul for CTS-anlegg

Via webserver er det mulig å koble aggregatene til CTS-anlegg med andre protokoller via en konverter. Konvertermodul - LON kan kjøpes til.


Røykdetektor 


Røykdetektor

Unigard røykdetektor er spesielt utviklet for måling av røykgasser i ventilasjonskanaler. Detektoren kan plasseres i aggregatet eller ettermonteres i kanalen.

Ved plassering i aggregatets luftinntak eller i inntakskanalen må detektoren kobles til "BRANN".
Ved plassering i aggregatets fraluftutkast eller i avtrekkskanalen må detektoren kobles til "EKST.". HØY".

 

 Røykdetektor
 Forsyning  24V AC/DC
 Måleområde Optisk
 Måleområde temperatur  -10 °C til +55 °C
 Kapslingsklasse IP54

Branntermostat

Branntermostat

Til måling av høye temperaturer. Røykdetektorer og andre brannmelderkontakter kan kobles til. Velg mellom utkobling ved 50 °C og 70 °C.

Branntermostat
Temperaturområde 50°C
70°C

Overfør alt om produktserien EXcon (Automatikk til VEX4000) til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Industriveien 25
N - 2020 Skedsmokorset

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her