VEX4000, seksjonsoppbygde luftbehandlingsaggregater

Introduksjon

VEX4000, introduksjon

EXHAUSTO VEX4000 er en serie aggregater som er egnet til mange former for ventilasjon. De forskjellige typer seksjoner kan kombineres og konfigureres til stort sett alle behov. Aggregatene i VEX4000-serien dekker kapasitetsområdet fra 1 050 til 36 000 m3/t.


Energieffektivitet i verdensklasse 

Med VEX4000 imøtekommer du de internasjonale 2020-energikravene via EC-motorteknologi og en høy virkningsgrad med kondensasjon på ofte mer enn 90 %. 

EXHAUSTOs patenterte adaptive trykkontroll, som løpende optimerer trykket i aggregatet i forhold til behovet i bygningen, gjør det mulig å redusere energiforbruket ytterligere i forhold til tradisjonelle metoder til trykkregulering på marekedet (CAV, VAV, og DVC).


Kompakt fleksibilitet

Alle modulene er innbyrdes tilpasset hverandre for hver modellstørrelse, slik at det komplette aggregatet har samme bredde og høyde overalt. Aggregatene kan leveres i LEFT og RIGHT utførelse.


EXHAUSTO tilbyr tre leveringsmuligheter: 

 1. Aggregatet leveres ferdig montert og Exhausto sørger for at alle modulene er riktig koblet samen med hverandre og montert på en bunnramme. 
 2. Modulene leveres hver for seg, noe som vil være en fordel, hvis modulene skal transporteres gjennom dører. Nettopp derfor er VEX4000 designet slik at det er enkelt å montere dem. 
 3. Aggregatene kan også leveres som SPLIT, som betyr at aggregatet blir levert demontert i en såkalt ”Flat-Pack”, så selv store aggregater kan transporteres inn gjennom små dører og så bli montert sammen på stedet. SPLIT-løsningen innebærer en ekstra kostnad i og med at den krever spesielt opplærte serviceteknikere fra EXHAUSTO. 

EXHAUSTO Cloud

Det er mulig å koble VEX4000 til EXHAUSTO Cloud. EXHAUSTO Cloud er et verktøy som gir enkel tilgang til og oversikt over alle tilkoblede enheter og status, uansett hvor du befinner deg. Du kan koble til nettskyen ved hjelp av en hvilken som helst datamaskin, nettbrett eller smarttelefon fra hvor som helst i verden så lenge du har en Internett-tilkobling.

Løsningen gjør at serviceteknikere raskt kan identifisere og diagnostisere problemer. Med dette verktøyet sparer serviceteknikere tid og unødvendige reisekostnader. Les mer om EXHAUSTO Cloud her 


EXcon-automatikk

Alle VEX4000-aggregater kan leveres med integrert automatikk for avansert styring av bl.a. luftmengder, varme, kjøling og befuktning. Det er likevel også mulig å bestille VEX4000 uten automatikk. Les mer om EXcon-automatikken under "EXcon - automatikk for VEX4000".


EXselectPRO

VEX4000 beregnes og konfigureres i det Eurovent og RLT-sertifiserte regneprogrammet EXselectPRO.

Program benyttes til konfigurering og energiberegning i henhold til kravene som prosjektet stiller. Programmet gir detaljerte tekniske data, målskisser samt energiberegninger og tilhørende energi-label. 


Konstruert for hygiene

VEX4000 er konstruert med tanke på hygiene for å forhindre at sykdomsfremkallende organismer eller skadelige kjemikalier blir frigitt til luft. Det betyr:

 • at aggregatet er konstruert slik at det er lett å etterse og rengjøre det.
 • at materialene og komponentene som inngår i VEX4000 er hygieniske og sertifisert i henhold til VDI 6022-1.

Sertifisert hygiene (tilvalg)

Vi kan tilby å levere VEX4000 som et hygienesertifisert aggregat i samsvar med VDI 6022-1. Ved å velge opsjonen VDI 6022 i vår produktkonfigurator EXselectPRO, sikrer vi at alle moduler og deler i aggregatet er lett tilgjengelige for ettersyn og rengjøring for å forhindre oppbygging av skadelige bakterier og partikler.

Synlab Certifikat EngelskVEX4000-serien er blitt auditert og sertifisert av Synlab, et tysk 3.-partslaboratorium. VDI er retningslinjer fra det tyske ingeniørforbundet VDI.

Overholdelse av VDI6022-1-retningslinjene for hygiene i luftbehandlingsaggregater er en garanti for at produktet oppfyller markedets strengeste hygienekrav. Les mer om Sertifisert hygiene her.

Se sertifikatet her (engelsk versjon) >>

Kapasitetsområder

Under kan du se hvilke kapasitetsområder som de enkelte størrelsene VEX4000 kan dekke.

Curve-capacity-VEX4000

Vårt beregningsverktøy ”EXselectPro” kan gi deg nøyaktige ytelser og andre data for nettopp ditt prosjekt; kontakt salgsavdelingen for å få foretatt en beregning.


Konstruksjon

VEX4000, konstruksjon

Kabinett

Alle seksjonene består av kabinetter som er konstruert ut fra samme grunnprinsipp med rammeprofiler og isolerte paneler. Generelt er det overalt lagt stor vekt på tilgjengelighet og servicevennlighet.


Profiler

Rammeprofilene er framstilt av aluminium. Dette sikrer så vel høy styrke samt høy grad av korrosjonsbestandighet. Rammene er montert med innstikkshjørner og har mykt avrundede kanter.


Paneler

Panelene er framstilt av aluzink og er isolert med 50 mm mineralull som sikrer så vel god termisk isolering som god lyddemping (ekstern støy).

Sidepanelene er festet til rammeprofilen med skruer. Ende-, topp- og bunnpanelene er festet innvendig med skruer og er fuget i ettertid.


DRÅPESKILLER OG DRYPPBRETT

CW- og DX-batterier og IC/ICC-kjølemodul er forsynt med et dryppbrett samt en uttakbar dråpeutskiller. Dryppbrettet er plassert slik at det lett kan gjøres rent.


Inspeksjonsdører

Dørene åpner 180° og gir enkel adgang for inspeksjon og service. Dørene er tettsluttende og bygd opp etter samme prinsipp som panelene, men forsynt med tetningslister.

Velg mellom:

 • Solide håndtak som er lette å betjene og som har innebygde låser
 • Lås med spesialnøkkel

Hengslene er justerbare og festet i bakkant av dørene for maksimal styrke i opphenget.


Utendørs aggregater

Aggregatene kan leveres i en spesiell utendørs utgave med tak og værbeskyttende avkastrister. De kan dessuten utstyres med inntaksbokser for inntak.


Kombinasjonsmuligheter

VEX4000 standardkonfigurasjoner

I det følgende viser vi eksempler på kombinasjon av seksjoner - dette er VEX4000 standardkonfigurasjonene. I vårt produktvalgsprogram, EXselectPRO, kan du konfigurere nettopp det aggregatet du har bruk for til det aktuelle prosjektet.

Eksempel 1 - godt egnet til skoler, institusjoner og kontorer

VEX4030

Det viste aggregatet er en VEX4000 med rotorveksler og innebygd varmebatteri, men kan også konfigureres med kanalmontert varmebatteri.


Eksempel 2 - godt egnet til butikker med overskuddsvarme fra kjølekompressorer

RD13703 Example 2

Dette innendørsanlegget har rotorveksler med tilhørende varmebatterier. Det spesielle ved denne konfigurasjonen er det spesialproduserte varmegjenvinningsbatteriet (HWR) som kan benyttes hvis forretningens kjøleanlegg er koblet til et varmegjenvinningsanlegg for vann.


 

Eksempel 3 - godt egnet til kontorer og liknende med behov for kjøling i sommerhalvåret

VEX4030

Dette aggregatet er med rotor, integrert DX-kjølesystem samt tomseksjoner med lys før og etter rotorvekslerseksjonen for inspeksjon av kjølebatterier. Aggregatet er dessuten utstyrt med en varmebatteri. Denne konfigurasjonen brukes typisk til kontorer og liknende med behov for kjøling i sommerhalvåret.

Den viste konfigurasjonen kan også fås som utendørsaggregat. Da blir spjeldene flyttet inn i vifteseksjonen, noe som betyr at denne seksjonen blir lengre. Tom- og varmeseksjonene vil være i full aggregathøyde.


Eksempel 4 - godt egnet til supermarkeder, idrettshaller eller industribygninger

VEX4030

Den viste konfigurasjonen med rotorveksler og separat integrert DX-kjøling med tomseksjoner før og etter rotorveksleren for inspeksjon og rengjøring. Der er også vist en resirkuleringsseksjon som kan brukes i de tilfellene man vil spares på varmeutgiftene ved å resirkulere noe av fraluften til tilluften og derved spare på oppvarmingen av uteluften. Aggregatet er dessuten konfigurert med et spesielt varmegjenvinningsbatteri og et alminnelig varmebatteri.

Denne konfigurasjon er egnet til et større supermarked, en idrettshall eller industribygning med et varmeoverskudd om dagen og et oppvarmingsbehov om natten, der luftkvaliteten i lokalene ikke må være på samme nivå som om dagen.

Det aggregat som er vist kan også fås for utendørs montering, men da vil spjeldene bli montert innvendig i vifteseksjonen, noe som vil øke lengden av aggregatet og varmeseksjonen vil være i full aggregathøyde.

 

Målskjema

     4010 4020 4030  4040  4050 
Standardmål Høyde [mm]
Dybde [mm]
 1309
1055
1309
1275 
1499
1549
1599
1630
1744
1755
Eksempel 1 Lengde [mm]
Vekt [kg]
 2751
673
 2751
755
2861
963
2861
1068
2861
1152
Eksempel 2 Lengde [mm]
Vekt [kg]
 3675
933
3675
1043 
3785
1303
3785
1437
3785
1541
Eksempel 3 Lengde [mm]
Vekt [kg]
 5305
1508
 5305
1666
5525
2049
5525
2220
5525
2398
Eksempel 4 Lengde [mm]
Vekt [kg]
6305
1804
6305
1989
6415
2390
6415
2603
6415
2804

     4060 4070 4080 4090 4100
Standardmål Høyde [mm]
Dybde [mm]
2069
1930
2069
2115 
2344
2325
2594
2625
2874
2895
Eksempel 1 Lengde [mm]
Vekt [kg]
 3151
1387
 3331
1554
3331
1736
3331
1989
3331
2286
Eksempel 2 Lengde [mm]
Vekt [kg]
 4075
1827
 4255
2018
4255
2260
4255
2587
4255
2965
Eksempel 3 Lengde [mm]
Vekt [kg]
 5805
2751
6085
3039 
6085
3289
6185
3775
*
Eksempel 4 Lengde [mm]
Vekt [kg]
7085
3697 
 7365
3697
7365
3986
7465
4569
*


Spesialtilpassede løsninger

SPV – spesialtilpassede løsninger

Hvis ikke de forskjellige VEX4000-modulene kan konfigureres til en løsning som passer til prosjektet ditt, så er det mulig å få konstruert en spesialtilpasset løsning.

Ta kontakt med salgsavdelingen, så hjelper vi deg med å finne den optimale løsningen for prosjektet ditt.

VEX4000 med folie - Stockholm City

Tilbehør

Tilbehør


Tak for utendørs anlegg (RF)

Tak tilbys til aggregater som skal stilles opp utendørs. Taket monteres på hver seksjon slik at det passer nøyaktig til den valgte aggregatstørrelsen.

Taket beskytter anlegget mot regn, sludd og snø, slik at aggregatet alltid holdes tørt og driftsklart.

Taket er framstilt av aluzink som monteres på aggregatet enten på plassen, hvis aggregatet leveres i seksjoner, eller fabrikkmonteres hvis aggregat leveres montert på sokkel.


Sokkel 

Utendørs aggregater leveres normalt montert på sokkel. Hvis aggregatet ikke kan transporteres eller heises opp i ett stykke, leveres anlegget i seksjoner og med løs bunnramme. 
Til aggregater som ønskes montert innendørs, kan det leveres en sokkel som monteringssett. Du kan velge stillskruer.

Sokkelelementene kan forsynes med stilleskruer med bein. 

Ferdigmonterte aggregater leveres på sokkel i full lengde. Sokkelen kan velges som bukket platesokkel eller som UPE-profil, avhengig av aggregatets lengde.

Alle sokkelelementer er varmforsinket. 


Spjeld (MS)

Spjeldene er av sjalusitypen og brukes for å lukke eller åpne for luftsirkulasjon i eller til aggregatet. Som MS-seksjon brukes spjeldene til å blande tilluft med fraluft, for på den måten å redusere energiforbruket til oppvarming.

Konstruksjon

Spjeldplatene er utført i aluminium og opplagret i stålplaterammer med kunststoffbøssinger. Spjeldene har drivaksler som er direkte forbundet med spjeldmotorer.

Leveringsmuligheter:

Innløp med spjeld
- for lukking under stans av anlegget.

Blandespjeld
– for blanding av to luftstrømmer.

Blande- og resirkulasjonsspjeld
- for lukking under stans av anlegget samt blanding av uteluft og resirkulasjonsluft og tilsvarende differensiering av avkastluft.

By-pass-spjeld til kryssvarmeveksler
– for by-pass av uteluft ved fallende varmebehov eller ved fare for tilising i varmeveksleren.

Alle spjeld er klasse 3 spjeld.


Lys og inspeksjonsvinduer

For tomme seksjoner og vifteseksjoner tilbys lys og inspeksjonsvinduer. Innvendige deler av aggregatet kan dermed inspiseres utenfra.


Filtervakt

Manometer til VEX4000  Filtervagt _ manometer
For aggregater uten integrert automatikk, kan det velges manometer for visuell kontroll av filtertilsmussingen.

Vannlås for våte funksjoner


 

Kondensavløp fra våte funksjoner (kjølebatterier og kryssvarmevekslere) må forsynes med vannlås.
Som tilbehør kan det leveres med en vannlås utført i plast - dimensjon DN32. 
Vannlåsen monteres på avløpet fra bunnkaret i aggregatet. Alle avløp har glatte rør utvendig.

3 typer vannlås:

 • SIPHONUP (undertrykk) for tilslutning til kondensavløp fra aggregatet
 • SIPHONOP (overtrykk) for tilslutning til evt. kjølebatteri i tilluftkanalen
 • SIPHONHE02 varmetråd kan kjøpes til for å holde vannlås og vannrør frostfritt. Der er montert en termostat som sikrer et lavt strømforbruk

Øvrig tilbehør:

 • ekstra filtersett
 • inntakshette med rist for utendørs aggregater
 • avkasthette med rist til utendørs aggregater
 • lås med spesialnøkkel

Sertifikater, standarder og registreringer

VEX4000, sertifisert kvalitet og ytelse

VEX4000-serien er konstruert og framstilt slik at den tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder. 


Standarder

Klassifikasjon
Mekanisk yteevne: I henhold til DS/EN 1886 
Styrke av aggregathus: Klasse D2 (M)
Tetthet ved undertrykk på -400 Pa: L1 (M)
Tetthet ved overtrykk på +700 Pa: L1 (M)
Filter bypass lekkasje: F9 ved under- og overtrykk
Termisk transmisjon: T2 (M)
Termisk brofaktor: Klasse TB3 (M)
Norm DS/EN ISO 12944-2
Korrosjonskategori C4


Sertifisering

EUROVENT
Eurovent logo VEX4000-VEX5000 VEX4000 er Eurovent-sertifisert. Som et ledd i denne sertifiseringen verifiseres de dataene som oppgis i EXselectPRO 

RLT
logo RLT VEX4000 er sertifisert i henhold til det tyske sertifiseringsprogrammet RLT. Som et ledd i denne sertifiseringen verifiseres de dataene som oppgis i EXselectPRO

VDI 6022

VDI logo 

Synlab - VEX4000 VDI poster

VEX4000 er designet i overensstemmelse med den tyske hygienenormen VDI 6022.

Vi kan rådgi deg om hvordan du sikrer optimal adgang til inspeksjon og rengjøring av delkomponentene i ventilasjonsaggregatet og dermed forhindre at det oppstår helseskadelige mikroorganismer i luftstrømmene fra ventilasjonssystemet. 

Du kan også bestille VEX4000 som et hygienesertifisert aggregat i samsvar med VDI 6022-1 (mot tillegg). Det betyr at alle moduler og deler som utgjør aggregatet er lett tilgjengelige for inspeksjon og rengjøring for å forhindre skadelige bakterier og partikler, samt at dette er sertifisert av et uhildet laboratorium (Synlab). Les mer om Sertifisert hygiene.

Databasen for byggevarer

VEX4000 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

VEX4000 Funksjoner

VEX4000 funksjoner

Et VEX4000 aggregat settes sammen av en rekke seksjoner med hver sin funksjon. Den individuelle tilpasningen skjer i tett dialog med kunden, og i praksis utføres konfigureringen ved hjelp av produktvalgprogrammet EXselectPRO. Her ser du en funksjonsoversikt. Nedenfor er en beskrivelse av de forskjellige seksjoner av VEX4000.

Betegnelse Funksjon
ER Roterende varmeveksler
CF Motstrømsvarmeveksler
EX Kryssvarmeveksler
FAN/FX Vifteseksjon med filter 

RHP
RHP-ER

Reversibel varmepumpe
Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler
HW Vannvarmebatteri
CW Vannkjølebatteri
DX  Kjølebatteri for direkte ekspansjon
HWR Varmegjenvinningsbatteri (Spesialløsning for butikker)
HE  El-varmebatteri 
IC Integrert DX-kjøling 
ICC Integrert DX-kjøling sammen med rotor og kjølegjenvinning 
MR Mikser og resirkulasjonsseksjon
MS Spjeld
SP Tom seksjon
RF Tak til utendørs anlegg

Overfør alt om produktserien VEX4000, seksjonsoppbygde luftbehandlingsaggregater til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.