FSB500 branngassvifte

BESB500 åbent og lukket
Tekniske data

FSB500-4-1EC 

MODELL FSB500-4-1EC
Viftedata
Maks. totalvirkningsgrad 71,5 %
ECO måleoppstilling (A-D) D
Krav til effektivitetsgrad 64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 89,6

Motor

Motor

EC-motor med innebygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Opptatt effekt
Luftmengde
Totaltrykk
Turtall

824 W
4252 m3/h
499 Pa
1261 omdr./min.
Nominelt turtall (N) 1420 omdr./min.
Strømforsyning (U) 1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsvern Innebygget i motorstyring

Maks. opptatt strøm* (I)

8,5 A
Maks. opptatt effekt, (P1)** 1,23 kW
Motoreffekt (P2)** 1,1 kW

Andre data
Vekt 88 kg
 

Forutsetninger:

  • * I er maksimal opptatt strøm i hele reguleringsområdet - eller fullaststrømmen hvis den er størst
  • ** P1 er maksimal opptatt effekt fra el-nettet der P2 er effekten som motoren er merket med.
  • Oppgitte data er ved t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, maks. +80 °C
  • Omgivelsestemperatur: maks. +40 °C
  • Trykkforhold: < 1,11
  • øvrige punkter ift. EC 327/2011 - se veiledningen for produktet
Kapasitetskurve

FSB500-4-1EC

 

BESB500-4-1EC kapacitetskurve

 


Lyddata

FSB500-4-1EC

 

FSB500 sound

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 k 2 k  4 k  8 k 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     1 7 4 0 -3  -4 -12 -15 -24
6   1 7 8 4 -1 4 -11 -16 -28
Lw3 -15 -13 -7 -11  -15  -18 -21  -25 -27 -33
LpA3   -25                  

 

Målskisse

FSB500-4-1EC

 

BESB500 målskitse

 

Røykgassmotstand

FSB500-4-1EC

Brann

FSB tåler temperaturer på opp til 80 °C ved normal drift og opp til 400 °C i 120 min. i tilfelle av brann.
Overfør alt om produktserien FSB500 branngassvifte til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her