FSB Certifisert branngassvifte

FSB Certifisert branngassvifte 400/2H
Beskrivelse

FSB branngassvifte

FSB branngassvifte er en boksventilator som er godkjent til temperaturer opptil 400 °C i 120 min. FSB branngassviften er godkjent som både drits- og evakueringsvifte i henhold til EN12101-3:2015.

Som driftsvifte er FSB en energiøkonomisk boksventilator, fordi den er utstyrt med EC-motor og viftehjul med bakoverkummede skovler. FSB fås i 4 størrelser som dekker kapasitetsområdet 350 - 7 300 m³/t.

Kapasitet - overblikk

FSB branngassvifte

curves capacity FSB

 


Konstruksjon

FSB branngassvifte


Konstruksjon

 
BESB kontruktion

FSB boksvifter er utført i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og lyd- og kondensisolert med 50 mm mineralull.

FSB er testet og godkjent både som drifts- og evakueringsvifte F400/2t i henhold til EN12101-3:2015.Viftehjul

 
BESB ventilatorhjul

Viftehjulet er et B-hjul støpt i aluminium.

Det har bakoverbøyde skovler, som sikrer et lavt energiforbruk og dessuten har den fordelen at smuss ikke så lett setter seg fast og reduserer hjulets effektivitet.Stusser

 
BESB gummikapning Stussene på FSB er forsynt med gummibelger, og overgangsstykket på avkastsiden er utviklet spesielt med tanke på minimalt trykktap.


Vibrasjonsdempere

 
BESB svingningsdæmpere

For å minimere støy og vibrasjoner har boksviften som standard effektive vibrasjonsdempere montert på bærevinkler.Splitthengsler

 
BESB hængsel

Boksviften BESB er montert med splitthengsler som sikrer at luken kan avmonteres ved installasjon og service selv under svært trange plassforhold eller ved transport på ufremkommelige steder.Kondensvannavløp

 
BESB kondensafløb BESB boksviften er konstruert for å transportere luft med fuktighet under 80 % RH.

BESB kan leveres i en spesiell utgave med kondensvannavløp for luft med fuktighet over 80% RH


Energi

FSB branngassvifte

FSB branngassvifte er en lavenergivifte der viftehus, sentrifugalhjul og motor går opp i en høyere teknologisk enhet.

Alle FSB-branngassvifter oppfyller kravene for 2015, som oppgitt i Ecodesign-direktivet EC327/2011 samt det som er indikert som kommende 2020-krav.


Motortyper

FSB branngassvifte

FSB-branngassvifter er utstyrt med 1-faset EC-motor, som er koblet direkte til viftehjulet.

EC-motoren til FSB er en permanentmagnetmotor klasse IE5 med motorstyring for 1 x 230 V forrsyning. Motorstyringen og motoren er sikret mot overbelastning, blokkering, under- og overspenning samt overtemperatur.

Motorstyringen er ferdigprogrammert fra EXHAUSTO for optimal drift av viften og krever bare nettilkobling og styresignal fra EXHAUSTO-automatikk EFC1P, MAC12 eller 0-10 V signal.

Motorstyringer tilbyr dessuten Modbus-grensesnitt som gjør det mulig å styre viften og lese ut alarmer mv.


Montering

FSB branngassvifte

Boksviften kan monteres i flere ulike stillinger. Viften må imidlertid ikke plasseres slik at motoren peker ned.

Standard montering: A

Alternative monteringsmuligheter B/C/D:

BESB monteringsmuligheder

 

Ved monteringen må det tas hensyn til at luken skal kunne åpnes for service, og at det skal være adgang til skruene i luken (se måletabell side 7 og 15 i produktveiledningen med angivelse av åpningsradius R). Dessuten må det tas hensyn til at det skal være plass til å isolere kanalene.

Med monteringsmåte B eller D med luken opp må det brukes spesialbeslag til å holde luken (tilbehør).

Boksviften må ikke spennes fast til underlaget. Underlaget må alltid være svingningsdødt og stabilt, slik at det ikke kan oppstå svingninger eller nedbøyning. Utendørs modell kan monteres etter mulighet A eller B.

Tilbehør

FSB branngassvifte


BFL Brannsikker mansjett

 
BFL Brandflex BFL er laget i stålforsterket glassfibervev, keramisk materiale og silikavev.

BFL Brandflex oppfyller branntekniske krav til bygningsdel med materialklasse A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.


THA/THAV Takhatt

 
THA THAV afkasttaghætter 150 x 100 Takhattene THA og THAV er beregnet for luftavkast i forbindelse med EXHAUSTO boksvifte FSB, BESB og BESF.

THA er kondensisolert og har horisontalt avkast, mens THAV er lyd– og kondensisolert og har vertikalt avkast.

Mer informasjon om takhatter.
Databasen for byggevarer

Databasen for byggevarer

FSB er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Overfør alt om produktserien FSB Certifisert branngassvifte til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her