EFC1P elektronisk hastighetsregulator

Generelt

Til vifter med FC- eller EC-motor

Elektronisk hastighetsregulator for FC-motorer, som krever 0-10 V styresignal. Brukes til manuell, trinnløs regulering av turtallet på alle EXHAUSTO-vifter som er utstyrt med FC- eller EC-motor. Med EFC1P kan turtallet reguleres trinnløst i intervallet 25-100 %.

Kontrollpanelet inneholder et potensiometer med innebygget bryter i skruknappen.

Installering

Installasjon av EFC1P

Dimensjonering av strømkabelen skal foretas iht. gjeldende forskrifter. Det må tas hensyn til forholdene på installasjonsstedet, herunder temperaturforhold og kabelens oppleggsforhold.

EC-/FC-motoren er beskyttet mot overoppheting og overstrøm. Motoren skal ikke beskyttes ytterligere. Feilmeldeutgangen på motoren kan ikke brukes til ekstern feilmelding, da den er brukt i forb. med EFC1P.

Ved installasjon av flere 1-fasede vifter med EC-/FC-motor på samme nett med felles nulleder stilles det spesielle krav til dimensjoneringen av nullederen, da opptatt strøm ikke er sinusformet. Installeres f.eks. tre 1-fasede vifter med EC-/FC-motor fordelt på tre faser, er strømmen i nullederen lik summen av de tre viftenes strømforbruk.

Dersom viftene tilkobles en eksisterende installasjon, må det undersøkes om nullederen kan klare denne belastningen.


Jordfeilbrytere

Hvis det brukes jordfeilbrytere i forbindelse med 1-fasede vifter med EC-/FC-motor, må disse være av type A som også bryter når det registreres en jordfeil med DC-innhold (pulserende likestrøm).
 Slike jordfeilbrytere er merket:  RD10662
Hvis det brukes jordfeilbrytere i forbindelse med 3-fasede vifter med EC-/FC-motor, må disse være type B.
Slike jordfeilbrytere er merket:

 RD10662 / RD10663 begge symboler

Målskisse

EFC1P

EFC1P Dimensions

EFC1P hastighetsregulator består av et svakstrøms kontrollpanel og styrer motorkontrollen i EC-/FC-motoren. Viftenes turtall innstilles på den lineære skalaen fra 0-10.

Kontrollpanelet inneholder et potensiometer med innebygget bryter i skruknappen.

Funksjoner

EFC1P

  1. Start/stopp pluss hastighetsinnstilling av viften (potensiometer med innebygget bryter).
  2. Driftslampe (grønn) for viftemotoren.
  3. Alarmlampe (rød) for indikasjon av overoppheting i motor eller overstrøm.

For ytterligere informasjon vedr. elektrisk tilkobling henvises til produktveiledningen for EFC1P.

Tekniske data

EFC1P

Type EFC1P
Omgivelsestemperatur -20 °C - +40 °C
Min. utgangsspenning Innebygget potensiometer
Kapslingsklasse IP20
Materiale ABS-termoplast
Farge Hvit
Min. åpning ved innbygging HxBxD 53 x 53 x 56

Overfør alt om produktserien EFC1P elektronisk hastighetsregulator til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her