DTV315 takvifte, vertikalt avkast

Tekniske data, DTV315-4-1EC

DTV315-4-1EC

MODELL DTV315-4-1EC
Viftedata
Maks. totalvirkningsgrad 52,4 %
ECO måleoppstilling (A-D) C
Krav til effektivitetsgrad 62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 74,5
Motor

Motor

EC-motor med innebygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Opptatt effekt
Luftmengde
Totaltrykk
Turtall

318 W
1779 m3/h
337 Pa
1517 omdr./min.

Nominelt turtall (N) 1605 omdr./min.
Strømforsyning (U) 1 x 230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsvern Innebygget i motorstyring
Maks. opptatt strøm* (I) 2,4,A
Maks. opptatt effekt, (P1)** 0,39 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW
Tilledning
Tilledning (strømkabel) -
Lengde -
Andre data
Vekt 37 kg

Forutsetninger:

  • * I er maksimal opptatt strøm i hele reguleringsområdet - eller fullaststrømmen hvis den er størst
  • ** P1 er maksimal opptatt effekt fra el-nettet der P2 er effekten som motoren er merket med.
  • Oppgitte data er ved t = 20 °C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12 °C, maks. +60 °C
  • Omgivelsestemperatur: maks. +40 °C
  • Trykkforhold: < 1,11
  • øvrige punkter ift. EC 327/2011 - se veiledningen for produktet
Kapasitetsdiagrammer

DTV315

 

DTV315-4-1EC

 

DTV315-4-1EC kapacitetskurve

 


 

Målskisse

DTV315

 

DTV315 målskitse

Lyddata

DTV315

 

DTV315 lydkurve

 

  K[dB(A)] Kw[dB]
  KWA KpA 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
      Hz Hz Hz Hz Hz
Lw1     8   2 -2 -6 -12 -20 -25
Lw3 5 3 5 0 3 -3 -14 -19
LpA3   -23                  

Overfør alt om produktserien DTV315 takvifte, vertikalt avkast til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her