VEX308

Tekniske data

Tekniske data, VEX308

Aggregatdata
Min. luftmengde 150 m3/h
Maks. luftmengde
- standard aggregat
- delintegrert aggregat

850 m3/h 
800 m3/h
Opptatt effekt med og uten vannvarmebatteri 2,5 A - 575 W
Opptatt effekt med elvarmebatteri 12,9 A - 2975 W
Maksimum forankoblet sikring 16 A
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. lekkasjestrøm 6 mA 
Vekt inkl. vannvarmebatteri HW308SE
- standard aggregat
- delintegrert aggregat

185 kg
203 kg
Kanaltilkobling ø 315 mm
HW, tilkoblingsdimensjon 2 x DN15 (½")
Modulerende bypass Ja (standard)
Filterklasse, fraluftfilter ePM10 60 % (M5)
Filterklasse, uteluftfilter ePM1 55 % (F7)
Filterklasse, forfilter uteluft Coarse 60 % (G4)

 

Kapasitetsområder

Kapasitetsområder, VEX308

 

For beregning av dine forutsetninger henviser vi til beregningsprogrammet vårt VEX308-Selector .

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX308

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselect.

VEX308 temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiblet streg Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20 °C/55 RH - uteluft = -10 °C/50 RH.
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
stiblet prikket streg Virkningsgrad uten kondensering med ubalanse:
Avtrekk = 25 °C/28 RH - uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 0,8
tyk streg Virkningsgrad uten kondensering iht. EN308:
Avtrekk = 25 °C/28 RH - uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:

Tilluft = 0,8 og 1,0
Avtrekk
Lyddata

Lyddata, VEX308

 

RD13362

 

Forutsetninger for lydmålinger:

Lp(A)ref = Lydtrykknivå i referanserom med etterklangstid T = 0,6 s.

For beregning av lyddata henvises det til beregningsprogrammet VEX308-Selector .

 

Målskjema

Målskjema, VEX308

Standard aggregat

RD13098

Delintegrert aggregat

RD13445Plasskrav

Av hensyn til funksjonen og service på VEX308 må det være fri plass rundt aggregatet.

VEX308 må ikke plasseres nærmere vegger eller inventar enn 500 mm på hver av sidene, og det må være 850 mm under aggregatet for å ha plass til å utføre service.

VEX308 plads i rummet

 Ved montering av delintegrert aggregat skal det sørges for fri adgang til automatikkboksen


Tilbehør

Tilbehør, VEX308

 

Det er mulig å bestille en ferdig pakkeløsning, men vi kan også konfigurere VEX308 etter behovet i akkurat ditt prosjekt.

Ta kontakt med EXHAUSTO hvis du har ønsker som ikke er angitt her.

Varenr Beskrivelse
HW308SE Innebygget vannvarmebatteri, SMALL inkl. MVM motorventil
HW308LE Innebygget vannvarmebatteri, LARGE inkl. MVM motorventil
HE308SE Innebygget elvarmebatteri, SMALL 2,4 kW
SBD Røykvarsler montert i uteluft
CONPUMP Kondensvannpumpe
LS31524 Stengespjeld (ø315 mm), brukes ved loddrett avkast
YGC315ALU Ytterveggsrist (ø315 mm) i aluminium
FP308E360M Fraluftfilter ePM10 60 % (M5)
FP308F7 Uteluftfilter ePM1 55 % (F7)
FP308C60S Forfilter, uteluft - filterklasse Coarse 60 % (G4)

VEX308 tilbehør

Lufthastighet

Lufthastighet, VEX308

Tegningen viser hvor luftens hastighet er falt til ca. 0,2 m/s (L0,2) ved forskjellige luftmengder.

VEX308 airspeed in room

PIR-sensor

PIR-sensor, VEX308

PIR-B, innebygd PIR-sensor (tilbehør)

VEX308 og VEX308 delintegreret kan leveres med innebygd PIR-sensor som registrerer bevegelse i lokalet og starter ventilasjonen automatisk. 

Rekkevidde

Tegningen viser PIR-sensorens rekkevidde.

VEX308 PIR sensor in room

Overfør alt om produktserien VEX308 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her