DEX3000, desentralt aggregat

Generelt

DEX3000 – Desentral ventilasjon

Generelt

Desentral ventilasjon til skoler, institusjoner, kontorer og møterom

Et desentralt ventilasjonsaggregat er en enkel løsning der et ventilasjonsaggregat plasseres i hvert rom med separat tilkobling gjennom vegg eller tak. Det betyr blant annet at det ikke skal monteres ventilasjonskanaler og andre luftfordelingssystemer. DEX3000-aggregatene kan monteres fortløpende etter behov og økonomi, og monteringen kan gjøres rom for rom, seksjon for seksjon, uten at det påvirker skolens vanlige drift.

DEX3000 er tilgjengelig i tre størrelser:

 • DEX3060 (maks. Erp-luftmengde 650 m³/h)
 • DEX3090 (maks. Erp-luftmengde 910 m³/h)
 • DEX3120 (maks. Erp-luftmengde 1400 m³/h).

DEX3000-open-closed

Med DEX3000 oppnår du 

 • Et godt undervisningsmiljø takket være et godt ventilert rom med et stillegående aggregat 
 • Høy temperaturvirkningsgrad
 • Enkel og fleksibel montering – mange tilkoblingsmuligheter
 • Optimal luftkvalitet uavhengig av luften utenfor takket være forskjellige filterløsninger
 • Mulighet for sentral overvåkning av flere aggregater

Learning-Skole  

 

Konfigurering av DEX3000

DEX3000 konfigureres i beregningsverktøyet EXselectPRO. Velg mellom blant annet:

 • Modell:
  - DEX3060
  - DEX3090
  - DEX3120
 • Type:
  - Standard
  - Delvis integrert
 • Kabinett:
  - Hvit Ral 9003
 • Innebygd kjøle- eller varmebatteri:
  - vannvarmebatteri,
  - elvarmebatteri (2 størrelser)
  - kjølebatteri,
  - change-over-batteri
  - ingen
 • Automatikk:
  – innebygd EXcon-automatikk
  - forberedt for annen automatikk
Brukseksempler

DEX3000 – desentral ventilasjon

Brukseksempler

Lær mer i frisk, oksygenmettet luft

Når luften i klasserommet er ren, holder elevene hodet klart og får mer ut av undervisningen. Frisk, oksygenmettet luft gir bedre konsentrasjonsevne, flere gode opplevelser og mer glede. DEX3000-serien er utviklet for få barn og lærere til å føle seg komfortable i ethvert klasserom. I klasserom har luftkvaliteten stor betydning.

Under pandemien fikk vi øynene opp for verdien av ren luft uten usynlige mikroorganismer. Ved å skifte ut luften kontinuerlig reduseres spredningen av virus og bakterier. Dette reduserer risikoen for at lærere og elever smitter hverandre. 

DEX3000-in-Klasseværelse

Prester bedre på jobben med oksygen til hjernen

På jobben oppholder mange mennesker seg sammen på forholdsvis liten plass – ofte i mange timer. Et desentralt ventilasjonsaggregat fra DEX3000-serien holder luften konstant frisk både på kontoret og i møterommet. Det gir bidrar til økt oppmerksomhet og bedre prestasjoner. Uansett om du sitter i et lite møterom eller i en stor konferansesal, har vi et system som kontinuerlig renser luften. Helt lydløst, naturligvis, slik at dere ikke trenger å heve stemmen.

DEX3000-in-mødelokale

Trening i frisk luft – innendørs

Når luften på treningssenteret deles av mange hardtarbeidende kropper, synker luftkvaliteten i takt med innsatsen som legges ned. Det kan være ganske ille på treningsområder med tredemøller, romaskiner og håndvekter. Her kan luften være så fattig på oksygen at du kan stille spørsmål ved effekten av treningen. Med DEX3000 ventilasjonsaggregater blir treningsopplevelsen nesten som å trene utendørs. Så velkommen utendørs – innendørs. Teknologien er enkel å installere og krever minimalt med vedlikehold. 

DEX3000-i-Fitnessstudio

Sunn lek og søvn uten risiko for allergi

På institusjoner der de yngste barna våre leker, spiser og sover, er god luft helt nødvendig.
Vi skaper de beste forholdene for både barn og ansatte med et DEX3000 luftbehandlingsaggregat, nøyaktig tilpasset rommets dimensjoner. Anlegget forebygger allergier og fremmer en sunn ettermiddagssøvn. De minste slumrer i fred uten støy fra ventilasjonen.

DEX3000-i-børnehave 
Delintegrert montering

DEX3000 – Desentral ventilasjon 

Delintegrert montering

DEX3000 kan også bestillles i en utførelse som er beregnet for delvis integrert montering i et nedhengt undertak. På den måten skjules en stor del av aggregatet i det nedhengte undertaket, mens den nederste delen, hvor tilluften kommer fra, vil være synlig. På den måten oppnår du en diskret og kompakt installasjon som ikke reduserer takhøyden så mye. 

DEX3000-teilintegrierte-gerat

Kapasitetsområder

DEX3000 – desentral ventilasjon

Kapasitetsområder, DEX3060, DEX3090 og DEX3120

Luftmengde for DEX3000, standard og delintegrert

kapasitetsdiagram–DEX3000

Montering, monteringsmuligheter og plassering

DEX3000 – Desentral ventilasjon

Montering

Aggregatet festes i takkonstruksjonen ved hjelp av de medfølgende monteringsbeslagene. Det er viktig å kontrollere over om bæreevnen til takkonstruksjonen er tilstrekkelig til å bære aggregatet; finn vekten til aggregatet under tekniske data. For detaljerte instruksjoner, se monteringsveiledningen.

Hvis uteluft og avkast går rett bakover gjennom veggen, anbefaler vi å bruke de to transportbeslagene til ekstra festing – se tegningen nedenfor. 

 

Veggbeslag for A
[mm] 
B
[mm] 
C
[mm] 
 Vekt
[kg]
DEX3060  420 98,6 80 1,0 
DEX3090 420 98,6 80 1,0
DEX3120 522 98,6 80  1,1

Monteringsmuligheter

I alle rom vil det ofte være én optimal plassering av aggregatet. Derfor er det en stor fordel at DEX3000 gir mange ulike muligheter for kanaltilkobling. Aggregatet kan kobles til med kanalene ført bakover gjennom veggen, ført opp gjennom taket eller ut av siden mot ytterveggen – se illustrasjonen nedenfor.

Mounting-spigot-options-dex3000 

 

HØYERE EFFEKTIVITET  

For å fordele den friske luften optimalt i rommet utnytter DEX3000-seriens aggregater den såkalte «Coanda-effekten»: Når aggregatet monteres rett under taket, dannes det et undertrykk mellom luftstrømmen fra aggregatet (tilluften) og takets overflate og strømningen av tilluft holdes nær taket. Tilluften blandes med romluften under hele prosessen, noe som reduserer lufthastigheten og sikrer en rask og effektiv fordeling av den friske luften i hele rommet. 
For at dette prinsippet skal fungere, må det ikke plasseres større hindringer i taket, som for eksempel lampekassetter og lignende.

Andre faktorer som påvirker god ventilasjonseffektivitet og luftfordeling:

 • Plassere apparatet rett under taket for å få riktig utgangsvinkel og utnyttelse av coanda-effekten
 • Temperaturforhold mellom rommets luft og tilluften
 • Energi fra innblåsningsstråle (luftvalse) 

Illustrasjonene nedenfor viser de forskjellige kastelengdene ved tilsvarende luftmengder.

Målet er at det i oppholdsområdet er en konstant lufthastighet (L02) på < 0,2 m/s for å unngå trekk.Koanda-effekt

Plassering av DEX3000

Ved planlegging av en DEX3000-løsning må det tas hensyn til lokalets form for å oppnå optimal plassering av aggregatet.

I lokaler med kvadratisk grunnplan med nesten like lange vegger kan DEX3000 plasseres fritt, men helst nær midten av veggen. I trange rom anbefaler vi at DEX3000 plasseres midt på kortveggen for å sikre god sirkulasjon av ventilasjonsluften, mens plassering på langveggen bør unngås.

DEX3000-mounting-on-wall-in-classroom

Konstruksjon

DEX3000

Konstruksjon

EXHAUSTOs DEX-aggregater er konstruert for komfortventilasjon, dvs. til bruk under normale driftsforhold.

Hygienenorm: VDI 6022

 VDI 6022-picto

Aggregatet er konstruert etter den tyske hygienenormen VDI6022. Den tredelte, hengslede inspeksjonsdøren gir enkel tilgang for rengjøring og vedlikehold av aggregatet.


Kabinettet

 

Det kompakte kabinettet er laget av aluzink (AZ 185-C4) og leveres som standard hvitlakkert (RAL9003). Isoleringen oppfyller klasse A2-s1, d0 i henhold til EN 13501.

Som ekstrautstyr kan DEX3000 leveres i ønsket lakkfarge mot pristillegg.

 

 


Vifte

 

DEX3000-motor

Aggregatet inneholder to vifter (uteluft/tilluft og avtrekk/avkast). Viftehuset inneholder et hjul med foroverbøyde skovler som drives av en EC-motor, klasse IE5 (Super Premium Efficiency). Motorene reguleres trinnløst via motorreguleringen MC.


Varmegjenvinning inkl. bypass-spjeld

Gegenstromwärmetauscher

Varmegjenvinningen skjer via en motstrømsveksler i aluminium med en høy virkningsgrad på opptil 80 %.

Det integrerte bypass-spjeldet brukes til å lede uteluften utenom varmeveksleren ved behov, f.eks. ved temperaturregulering, nattkjøling samt avising. (Til avising er en ettervarmeflate helt nødvendig).


Filtre

 

Kompaktfilter

DEX3000 er utstyrt med kompaktfiltre i de to luftstrømmene – filtrene er enkle å skifte.

Følgende filtre brukes som standard: 

 • Avtrekk: ePM10 60 % (M5)
 • Tilluft: ePM1 55 % (F7).

Som tilvalg tilbys ePM 1 80 % (F9).

For å sikre lengre levetid for spesielt de avanserte filtrene er det også mulig å montere et forfilter, filtertype ISO Coarse 85 % (G4) kompaktfilter.

Ettervarmebatteri

 DEX3000-HE-HW-CW-CO Aggregatene kan leveres med eller uten innebygd kjøle-/varmebatteri. Velg mellom elektrisk ettervarmebatteri, vannvarmebatteri, kjølebatteri eller change-over-batteri.

Elektrisk koblingsboks

DEX3000-connectionbox

Koblingsboksen er tilgjengelig på høyre side av aggregatet. Når døren er åpen kan automatikk delen trekkes ned for lettere tilgang.

 

Automatikk

VEX308 – Desentral ventilasjon

Automatikk

Webserver overvåking

DEX3000 leveres med EXcon-automatikk inkl. nettserverløsning, hvor flere aggregater kan overvåkes sentralt fra f.eks. et vaktmesterkontor.

På den måten er det mulig å ha full oversikt over driften av aggregatene. Nettserverløsningen gir også flere kontrollmuligheter.

DEX3000-decentral-learning-with-iPad-EXselectPRO

Kontroll ved hjelp av HMI-panel

Touch-Bedienfeld für EXcon
 

Som tilbehør til DEX3000 kan det bestilles et løst HMI-panel som kobles til DEX3000 med servicekabel. Med HMI-panelet kan driften av aggregatet kontrolleres og du kan foreta ytterligere innstillinger. Ett betjeningspanel kan brukes til flere DEX3000-aggregater.

Betjeningspanelet er med sin visuelle brukerflate enkelt og greit å bruke for alle brukere.

 

EXcon-automatikk

Hva kjennetegner den integrerte EXcon-automatikken

Brukervennlig

 • Innebygd intelligent webserver med brukertilpasset informasjonsnivå

Pålitelig

 • Med moduloppdelt BUS-system elimineres potensielle feil
 • Sikkerhet mot uautorisert adgang
 • Effektiv feilsøking og oversikt

Kostnadsoptimalt

 • Enkel implementering, opplæring og vedlikehold
 • Mange tilpasningsmuligheter
 • Unik brukervennlighet
 • Energibesparende via sikring av optimal drift

Fleksibelt

 • Med plattform som kan kundetilpasses
 • Mulighet for oppgradering

Framtidssikret

 • Tilpasninger via SD-kort
 • Mulighet for integrasjon i mange forskjellige CTS-systemer
Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


Tilbehør

Tilbehør til DEX3000

 1. HMI berøringspanel, tilgjengelig i 2" og 3,5"
 2. Boks til luftstrømmen på baksiden av aggregatet
 3. Lukkespjeld med spring-return (uteluft/avkast)
 4. Innebygd PIR-sensor
 5. Innebygd CO 2-sensor
 6. Innebygd røykvarsler
 7. Kondensvannpumpe
 8. YGC ytterveggrist

1.

EXcon-HMI

2.

 

Knalanschluss-box

 

3. 

 

Lukkespjeld

4.

PIRB-Bewegungsmelder

5. 

CO2-sensor

6.

Rauchmelder

7. 

VEX308-DEX3000-COnPUMP

8. 

YGC-Wetterxchutzgitter

9.

 

 

Overfør alt om produktserien DEX3000, desentralt aggregat til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her