VEX140H+V

VEX140 fås i horisontal og i vertikal utførelse

Tekniske data

Tekniske data, VEX140H+V

Aggregatdata
Min. luftmengde
250 m³/h
Maks. luftmengde
1 900 m³/h
Opptatt effekt 1,6 kW
Strømforsyning 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 12,5 A **
Vekt
Driftsklart aggregat 190 kg
For inntransport 105 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 1 x 230 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal

Med integrert automatikk:
Modbus

For annen automatikk:
0-10 V DC
* (strømforbruket er ikke sinusformet)
** (ekskl. luker, varmeveksler)
 
Varmebatterier
Elvarmebatteri (HCE) 7,2 kW
Opptatt effekt totalt 8,8 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 15,5 A
Elvarmebatteri (HCE) 14,4 kW
Opptatt effekt totalt 16,0 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 26,0 A
Innebygget varmtvannsbatteri (HCW)

Prøvetrykk
3000 kPa
Maks. arbeidstrykk
1600 kPa
Antall rørrader
2 stk
Antall kretser
4 stk.
Frontareal (H x B)
325 x 570 mm
Tilkoblingsdimensjon
DN15 (½")
Lamellavstand
2,1 mm
Vekt (uten væske)
6,5 kg
Vanninnhold
1,5 l


Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 58,1 %
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 76,2N

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 0,674 kW
Luftmengde 2286 m3/h
Totaltrykk 617 Pa
RPM i optimalt driftspunkt  2886

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX140H+V

Temperaturvirkningsgrad VEX140A
stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH

Temperaturvirkningsgraden er satt opp i henhold til EN308 ved tørr varmegjenvinning og økes ved kondensasjon.
Målskisser Horisontal

Målskisser Horisontal, VEX140H

VEX140H - Horisontal, Left (aggregatmål i mm)

RD10178_VEX140HL HCW målskitse

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

 

VEX140H - Horisontal, Right (aggregatmål i mm)

RD10188 VEX140HR HCW målskitse


1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

Målskisser Vertikal

Målskisser Vertikal, VEX140V

VEX140V - Vertikal, Left (aggregatmål i mm)

 RD10201 VEX140VL HCW målskitse

 

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

 

VEX140V - Vertikal, Right (aggregatmål i mm)

RD10203 VEX140VR HCW målskitse

1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

 Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX140CF

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX140/VEX140CF

Type Modell
CW kjølebatteri (vann)  CW315I
CW315U
DX kjøle-/varmebatteri
DX315L

Overfør alt om produktserien VEX140H+V til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her