VEX340H Kompaktaggregat

Generelt

VEX340H Kompaktaggregat

Et luftbehandlingsaggregat med motstrømsveksler med høy temperaturvirkningsgrad og trinnløst regulerbare EC-motorer, noe som gir et svært lavt energiforbruk.

VEX340H anbefales til boligventilasjon der de atskilte luftveiene fjerner risikoen for overføring av lukt og fuktighet via ventilasjonssystemet.

VEX340H har en størrelse som gjør at det kan transporteres gjennom en døråpning på 90 x 200 cm.

 
Konstruksjonen er et meget fleksibelt aggregat som kan bestilles i en LEFT- eller RIGHT-utgave.

Aggregatet kan også bestilles som utendørsmodell. Aggregatet er da montert med et tak som beskytter det mot vær og vind.

Driftsvilkår

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Ved behov for ventilasjonsløsninger i lokaler med høy luftfuktighet f.eks. på grunn av befuktning, anbefaler vi at det foretas en kontrolberegning i et av våre beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser at det er risiko for dannelse av kondens etter varmeveksleren, må det vurderes om driftsvilkårene kan endres, eller om det må foretas tilpasninger av aggregatet slik at kondensvannet kan ledes bort. 

Kontakt EXHAUSTO for råd.

Unik frostsikring

VEX340H Innovativ tilisingsdetektering og -styring

Bruk av motstrømsvekslere med høy virkningsgrad gir risiko for tilising, spesielt når romluften som suges ut (avtrekksluften), inneholder fuktighet. Når avtrekksluften avgir sin energi (kjøles ned), kondenserer fuktigheten og blir til vanndråper som setter seg inne i veksleren.

Den høye virkningsgraden betyr at det kan bli svært kaldt lokalt i veksleren, og visse steder vil kondensvannet fryse til is og blokkere luftgjennomstrømningen.

For å motvirke isdannelsen og sikre at EXHAUSTOs motstrømsveksler kan brukes ved lave utetemperaturer har vi utviklet et returluftsystem. Når motstrømsveksleren begynner å fryse til, vil VEX340 automatisk sende inntil 30 % av den allerede oppvarmede tilluften retur og blande den med den kalde uteluften. Det øker uteluftstemperaturen og reduserer problemet med tilising.

Returluftsprinsippet

 

Frostsikringsmetoder

   OBS! Denne funksjonen er kun aktiv ved luftreguleringsmetode 2 og 5.

 

Luftregulering - det finnes 7 ulike luftreguleringsmetoder:

Luftmengdestyring
2. Konstant luftmengde

Konstanttrykkregulering av avtrekket
3. Konstanttrykkregulert avtrekk med fast innstilt tilluft
5. Konstanttrykkregulert avtrekk med slavestyrt tilluft

Konstanttrykkregulering av tilluften
4. Konstanttrykkregulert tilluft med fast innstilt avtrekk
6. Konstanttrykkregulert tilluft med slavestyrt avtrekk

Konstanttrykkregulering av både avtrekk og tilluft
7. Konstanttrykkregulering av både avtrekk og tilluft
8. Ekstern styring av viftehastigheter

Kapasitetskurver

Kapasitet, VEX340H

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgprogrammer

kapasitetsområder-VEX330H


Konstruksjon

VEX340H

Det kompakte aggregatet er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022. Det sikrer et aggregat hvor det er enkelt å komme til for service, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier i materialene som er brukt, og som kan forringe luftens kvalitet. Du kan lese mer under sertifikater lengre nede på siden.
 
 

Kabinetter


 
 
Kabinet_VEX200 

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet.

Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.

  

Motorseksjoner

 
 

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorseksjonene kan trekkes ut for å gjøre det er lettere å foreta service.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

 


Viftehjul

 
 

EXstream performance

Aggregatene er forsynt med EXHAUSTOs EXstream viftehjul, et av markedets ledende viftehjul med hensyn til lavt energiforbruk og lavt lydnivå.AHUC - Mainboard

EXact2

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og justering.
 

Panelfiltre

 
 

Panelfiltrene er lette å skifte ut og kan bestilles som Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7).

Filterstørrelse: 716 x 836 x 96 mm.

 


Montasjesokkel
 

 

VEX340 sokkel

VEX340 leveres som standard på en montasjesokkel med føtter.

 


 

Energi

VEX340H Energiriktig ventilasjon

Ved konstruksjonen av aggregatet har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Motstrømsveksler

 
 

VEX340 har to motstrømsvekslere i aluminium. De er konstruert slik at forholdet mellom varmegjenvinning og trykktap er fordelt optimalt.
Det vil si at det oppnås svært høy temperaturvirkningsgrad kombinert med lavt energiforbruk.

- Virkningsgrad uten kondensering: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensering: opp til 94 %
- Vekt: 2 stk. á 22 kgEC-motorer

 
 

Med en kombinasjon av høyteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorkontroller oppnås svært lavt strømforbruk, og med viftehjulet EXstream oppnås samtidig høy ytelse.     

 

Energimerke

 
 
energilabel
Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.

Lydnivå

Lydnivå, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

VEX-aggregatene VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 er svært lydsvake med et markant lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata viser vi til våre beregningsprogrammer.

Sertifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO legger stor vekt på å kunne oppgi korrekte data. Derfor bruker vi en tredje part til å måle og kontrollere dataene vi oppgir.

Eurovent-sertifikat

Alle data vi oppgir for VEX100 / VEX100CF / VEX200 / VEX300-modellene, er målte verdier.

Aggregatene har vært underkastet et stort testprogram i vår utviklingsavdeling, og alle data for kapasitet, virkningsgrad og lyd er fremkommet gjennom tester i reelle driftssituasjoner.

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er konstruert og framstilt, slik at de tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder (iht. EN1886 og EN13053)
Aggregatets stivhet :
D2(M)
Tetthet ved -400 Pa :
L1 (M)
Tetthet ved +700 Pa :
L1 (M)
  Filter-bypass-lekkasje :
F9
  Isoleringsklasse : 
T2 (M), U1≤1,0
   Kuldebroklasse  :
TB3

Det betyr at en tredje part kontrollerer at dataene som fremkommer via beregningsprogrammet vårt, stemmer med de faktiske ytelsene aggregatet leverer. Det kontrolleres ved at Eurovent velger ut et tilfeldig aggregat for test hos Eurovent. Når det bekreftes at testresultatene stemmer med dataene vi oppgir, kan vi beholde sertifikatet. Det er kundens garanti for at våre data er valide.


VDI 6022 - Tysk hygienenorm

EXHAUSTO har valgt å konstruere aggregatene i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022.

VDI krever
At aggregatet skal være designet slik at det er lett å gjøre rent. Det må ikke være områder som det ikke er mulig å rengjøre, og alle hulrom som man ikke kan komme til, må forsegles. Alle grater på platene skal fjernes, slik at kantene ikke er skarpe, og alle hjørner skal rundes, slik at ingen kommer til skade under rengjøring.
VDI logo  Dessuten må dryppannen ha fall mot avløpet, slik at det ikke står vann i aggregatet. Det er viktig at kondensvannavløpet tilkobles avløpssystemet via en vannlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mv. skal være testet for at de ikke fremmer vekst av soppsporer og bakterier.

Aggregater som er konstruert etter VDI 6022, er både mer hygieniske og lettere å foreta service på.


Databasen for byggevarer

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


Kjøle- og varmebatterier

VEX340H

Følgende kjøle- og varmebatterier tilbys til VEX340:


Vannvarmebatterier - HW

Uisolert, eksternt vannvarmebatteri. En fleksibel løsning der varmebatteriet kan monteres der det er lettest tilgang til varmt vann. Det vil si at batteriet f.eks. kan monteres innendørs, selv om aggregatet står utendørs.

Du kan få mer informasjon om varmebatteriet under kjøle- og varmebatterier.


Elvarmebatterier - HE

 
HCE rundekanaler VEX340 150 100 Uisolert, eksternt elvarmebatteri. En fleksibel løsning der elvarmebatteriet kan monteres der det er mest hensiktsmessig. Det vil si at batteriet f.eks. kan monteres innendørs, selv om aggregatet står utendørs.

 
Få mer informasjon om varmebatteriet under kjøle- og varmebatterier.


Isvannsbatterier - CW

 
CCW firkantet studs Isvannsbatteri - fås både isolert og uisolert. En fleksibel løsning for kjøling av ventilasjonsluften i lokaler der det er behov for kjøling, f.eks. lokaler som vender mot sør. I nordvendte lokaler er det som regel ikke nødvendig med kjøling.

 
Få mer informasjon om varmebatteriet under kjøle- og varmebatterier.


Kjøle-/varmebatteri - DX

 
DX cooling 150100 Uisolert eksternt batteri som kan brukes både som fordamper (kjølebatteri) og kondensator (varmebatteri).

Få mer informasjon om DX-batterier under kjøle- og varmebatterier.

SPLIT-versjon

VEX340H kan bestilles som split

I noen prosjekter kan plassforholdene gjøre inntransport av aggregatet vanskelig eller umulig. VEX340H kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyr at aggregatet bygges og testes fra fabrikk som vanlig - bare uten fuging. Aggregatet kan derfor enkelt demonteres på installasjonsstedet, bæres inn i sine enkelte dele, monteres, fuges og idriftsettes.

I tabellen under ses målene på den største enkeltdelen (motstrømsveksleren) og den største kabinettdelen, slik at enkelt kan vurderes om plassforholdene er tilstrekkelige for inntransport.

Del Mål VEX340H
Motstrømsveksler Høyde x lengde x dybde [mm] 755 x 540 x 500
Vekt [kg]
 22
Største kabinettdel Høyde x bredde x dybde [mm] 1765 x 890 x 290
Motorseksjon Vekt [kg]  2 x 17 


Tilbehør

VEX340H

Vi tilbyr et bredt tilbehørsporgram til VEX340


Stengespjeld - LS

 
LS runde kanaler 150 100 Det kan bestilles stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.
 

Utendørs oppstilling

 
VEX340OD 150 100

Kabinettet er isolert med 50 mm mineralull.

For utendørs oppstilling leveres aggregatet med tak som tillater at kabler kan ledes ut under taket på begge sider og på baksiden av aggregatet.

Vi anbefaler at aggregater som monteres utendørs, festes ekstra godt som beskrevet i Outdoor-veiledningen.Vannlås

EXHAUSTO tilbyr også vannlås for aggregatets kondensvannavløp med dimensjon DN32.

SIPHONUP (undertrykk) for tilkobling til kondensvannavløpet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtrykk) for tilkobling til ev. kjølebatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan kjøpes for å holde vannlås og vannrør frostfritt. Det er montert en termostat som sikrer lavt strømforbruk.

Overfør alt om produktserien VEX340H Kompaktaggregat til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.