VEX330H Kompaktaggregat

VEX330H
Generelt

VEX330H Kompaktaggregat

Et av markedets mest kompakte ventilasjonsaggregater med motstrømsveksler. Konstruksjonen er optimalisert i forhold til temperaturvirkningsgrad, luftmengde og energiforbruk. Til tross for de kompakte dimensjonene har det vært fokusert på å gjøre servicearbeidet så enkelt som mulig.

VEX330H anbefales til boligventilasjon der de atskilte luftveiene fjerner risikoen for overføring av lukt og fuktighet via ventilasjonssystemet.

 

 

På VEX330H-modellene kan begge sidepaneler tas av (ett av gangen). Det betyr at samme aggregat kan fungere som både LEFT- og RIGHT-versjon.

Aggregatet kan også bestilles som utendørsmodell. Aggregatet er da montert med et tak som beskytter det mot vær og vind.

Driftsvilkår

EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Ved behov for ventilasjonsløsninger i lokaler med høy luftfuktighet f.eks. på grunn av befuktning, anbefaler vi at det foretas en kontrolberegning i et av våre beregningsprogrammer. Hvis beregningen viser at det er risiko for dannelse av kondens etter varmeveksleren, må det vurderes om driftsvilkårene kan endres, eller om det må foretas tilpasninger av aggregatet slik at kondensvannet kan ledes bort. 

Kontakt EXHAUSTO for råd.

Unik frostsikring

VEX330H Bypass-avising

VEX330H er konstruert med bypass-avising. Det vil si at uteluften i større eller mindre grad ledes utenom varmeveksleren og direkte hen til ettervarmebatteriet når det er risiko for tilising. Dette stiller større krav til ytelsen på ettervarmebatteriet. Til gjengjeld unngås et fordyrende forvarmebatteri. Tegningen under viser et eksempel på en avisingssituasjon, hvor 20 % av uteluften ledes gjennom bypassspjeld.

Ettervarmebatteri og avisningsfunksjon:
Avisningssituasjonen vises over, her inngår et ettervarmebatteri. Den er helt nødvendig for at avisningsfunksjonen skal fungere korrekt. Uten ettervarmebatteri vil aviningsprosessen medføre at temperatur på tilluft faller, og når temperatur faller langt nok ned vil VEX-aggregatet stoppe på grunn av is i veksler.

Varmeveksleren kan frostsikres på to måter – enten temperaturstyrt eller trykkstyrt. Selve avisingen kan skje på flere måter avhengig av om det er installert ettervarmebatteri eller ikke.

Hvilken metode skal du velge?

Frostsikringsmetode Avisingen starter når Anbefales til bruk i
Temperaturstyrt Temperaturen er under innstilt verdi
f.eks. tice < 0 °C
Boliger, garderober og lokaler med varierende fuktighetsinnhold om vinteren
Trykkstyrt Trykket over veksleren overstiger innstilt verdi, f.eks. 45 % Kontorer, skoler, SFOer og lokaler med lavt fuktighetsinnhold om vinteren

 

  

Temperaturstyrt frostsikring (Tice)

Temperaturstyrt frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i noen situasjoner tilstrekkelig frostsikring.

Temperaturføleren sitter inne i varmeveksleren og starter avisingsforløpet når en gitt temperatur er nådd. Denne temperaturen er innstilt på 0 °C fra fabrikken, men kan endres i automatikken.

Temperaturstyrt frostsikring starter avising uansett om det er is i veksleren eller ikke.

 

Trykkstyrt frostsikring (krever tilbehør AFC og DEP)

Automatikken kjenner den aktuelle luftmengden og derfor også trykktapet gjennom veksleren. Hvis det bygger seg opp is i varmeveksleren, vil trykktapet over veksleren øke, og når det overstiger en gitt verdi, går avisingen i gang.

Fordelen med trykkstyrt frostsikring er at det kun foretas avising når det rent faktisk er is i veksleren, uansett om det er frostvær eller ikke.

Kapasitetskurver

Kapasitet, VEX330H

Under kan du se hvilke kapasitetsområder de enkelte VEX-størrelsene dekker. For beregning av egentlige kapasitetsdata henviser vi til våre produktvalgprogrammer

kapasitetsområder-VEX330H


Lydnivå

Lydnivå, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

VEX-aggregatene VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 er svært lydsvake med et markant lavere lydnivå enn tilsvarende produkter på markedet.

For eksakte lyddata viser vi til våre beregningsprogrammer.

Konstruksjon

VEX330H

Det kompakte aggregatet er konstruert i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022. Det sikrer et aggregat hvor det er enkelt å komme til for service, og der det ikke dannes muggsopp eller andre bakterier i materialene som er brukt, og som kan forringe luftens kvalitet. Du kan lese mer under avsnittet sertifikater lengre nede på siden.      

Kabinetter

 
 
 

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene/oppstillingsrommet.

Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.

  

Motorseksjoner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

 

 


Viftehjul

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

VEX330H er utstyrt med et optimalisert sentrifugalviftehjul med bakoverbøyde skovler. Hjulets utforming gir høy ytelse med lavt energiforbruk.AHUC - Mainbord 

 

VEX320330 connectionbox

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygget skillebryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og justering.
 

Panelfiltre

 
 

Panelfiltrene er lette å skifte ut og kan bestilles som Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. EN779.

Filterstørrelse: 340 x 630 x 96 mm.


Energi

VEX330H Energiriktig ventilasjon

Ved konstruksjonen av aggregatet har vi gjort oss store anstrengelser for å sikre at luftstrømmen gjennom aggregatene skjer så smidig som mulig, slik at trykktapet blir så lavt som mulig.


Motstrømsveksler

 
 
 

I VEX330 er motstrømsveksleren laget i aluminium. Den er konstruert slik at forholdet mellom varmegjenvinning og trykktap er fordelt optimalt.
Det vil si at det oppnås svært høy temperaturvirkningsgrad kombinert med lavt energiforbruk.

- Virkningsgrad uten kondensering: 80 - 85 %
- Virkningsgrad med kondensering: opp til 94 %
- Varmeoverføringsareal: 30,3 m2
- Vekt: 1 stk. à 14,5 kgEC-motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinasjonen av moderne EC-motorer og et optimalisert sentrifugalhjul gir både svært lavt energiforbruk og høyere ytelse på samme tid.
 

Energimerke

 
 
energilabel
Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.

Sertifikater

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO legger stor vekt på å kunne oppgi korrekte data. Derfor bruker vi en tredje part til å måle og kontrollere dataene vi oppgir.

Eurovent-sertifikat

Alle data vi oppgir for VEX100 / VEX100CF / VEX200 / VEX300-modellene, er målte verdier.

Aggregatene har vært underkastet et stort testprogram i vår utviklingsavdeling, og alle data for kapasitet, virkningsgrad og lyd er fremkommet gjennom tester i reelle driftssituasjoner.

  EXHAUSTOs VEX-aggregater er konstruert og framstilt, slik at de tilfredsstiller en rekke viktige normer og standarder (iht. EN1886 og EN13053)
Aggregatets stivhet :
D2(M)
Tetthet ved -400 Pa :
L1 (M)
Tetthet ved +700 Pa :
L1 (M)
  Filter-bypass-lekkasje :
F9
  Isoleringsklasse : 
T2 (M), U1≤1,0
   Kuldebroklasse  :
TB3

Det betyr at en tredje part kontrollerer at dataene som fremkommer via beregningsprogrammet vårt, stemmer med de faktiske ytelsene aggregatet leverer. Det kontrolleres ved at Eurovent velger ut et tilfeldig aggregat for test hos Eurovent. Når det bekreftes at testresultatene stemmer med dataene vi oppgir, kan vi beholde sertifikatet. Det er kundens garanti for at våre data er valide.


VDI 6022 - Tysk hygienenorm

EXHAUSTO har valgt å konstruere aggregatene i henhold til den tyske hygienenormen VDI 6022.

VDI krever
At aggregatet skal være designet slik at det er lett å gjøre rent. Det må ikke være områder som det ikke er mulig å rengjøre, og alle hulrom som man ikke kan komme til, må forsegles. Alle grater på platene skal fjernes, slik at kantene ikke er skarpe, og alle hjørner skal rundes, slik at ingen kommer til skade under rengjøring.
VDI logo  Dessuten må dryppannen ha fall mot avløpet, slik at det ikke står vann i aggregatet. Det er viktig at kondensvannavløpet tilkobles avløpssystemet via en vannlås.

Ikke-metalliske materialer som pakninger, filtre mv. skal være testet for at de ikke fremmer vekst av soppsporer og bakterier.

Aggregater som er konstruert etter VDI 6022, er både mer hygieniske og lettere å foreta service på.


Databasen for byggevarer

VEX100CF, VEX200 og VEX300 er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning. 

Ecodesign

Ecodesign - EU-krav om dokumentasjon, energiforbruk og merking av ventilasjonsanlegg.

 

Generell informasjon

Vi har satt sammen et utdrag av retningslinjene for Ecodesign, les mer om Ecodesign under Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

Du finner en lenke til ecodesign-data for den enkelte VEX-str. under produktet samt under Last ned, hvor vi har plassert Ecodesign-data under EU-/ECO-erklæringer.

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at de verdiene som er oppført i erklæringene er beregnet i et spesifikt driftspunkt.

Ønskes et annet driftspunkt henviser vi til våre beregningsprogrammer - her kan du se om det ønskede aggregatet overholder kravene i ditt driftspunkt og finne de tilhørende Ecodesign-dataene.


Kjøle- og varmebatterier

VEX330H

Følgende kjøle- og varmebatterier tilbys til VEX300H-serien:


Vannvarmebatterier - HW

HCW rundekanaler 150 100

Uisolerte, eksterne vannvarmebatterier.

Velg mellom tre størrelser. Valget avhenger av behovet for ettervarme og gir mulighet for lavtemperaturdrift av varmebatteriet.

Få mer informasjon om varmebatteriene under Kjøle- og varmebatterier.


Elvarmebatterier - HE

HCE runde kanaler

Uisolert, eksternt elvarmebatteri.

Velg mellom to størrelser. Valget avhenger av behovet for ettervarme.

Få mer informasjon om varmebatteriene under Kjøle- og varmebatterier


Kjøle-/varmebatteri - DX

DX

Uisolert eksternt batteri som kan brukes både som fordamper (kjølebatteri) og kondensator (varmebatteri).

Velg mellom to størrelser. 

Få mer informasjon om varmebatteriene under Kjøle- og varmebatterier. 


SPLIT-versjon

VEX330H kan bestilles som split

I noen prosjekter kan plassforholdene gjøre inntransport av aggregatet vanskelig eller umulig. VEX330H kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyr at aggregatet bygges og testes fra fabrikk som vanlig - bare uten fuging. Aggregatet kan derfor enkelt demonteres på installasjonsstedet, bæres inn i sine enkelte dele, monteres, fuges og idriftsettes.

I tabellen under ses målene på den største enkeltdelen (motstrømsveksleren) og den største kabinettdelen, slik at enkelt kan vurderes om plassforholdene er tilstrekkelige for inntransport.

Del Mål VEX330H
Motstrømsveksler Høyde x lengde x dybde [mm] 755 x 540 x 500
Vekt [kg]
 14,5
Største kabinettdel Høyde x bredde x dybde [mm]  1200 x 960 x 50
Motorseksjon Vekt [kg]  2 x 8 


Tilbehør

VEX330H

Vi tilbyr et bredt tilbehørsporgram til VEX330H


Stengespjeld - LS 

LS runde kanaler 150 100 Det kan bestilles stengespjeld med eller uten fjærretur for innendørs eller utendørs montering.

 


 

Sokkel

VEX330H sokkel Det kan bestilles en montasjesokkel med føtter.

 


Utendørs oppstilling

VEX330H OD 150100

Kabinettet er isolert med 50 mm mineralull.

For utendørs oppstilling leveres aggregatet med tak som tillater at kabler kan ledes ut under taket på begge sider og på baksiden av aggregatet.

Vi anbefaler at aggregater som monteres utendørs, festes ekstra godt som beskrevet i veiledningen. Vannlås

EXHAUSTO tilbyr også vannlås for aggregatets kondensvannavløp med dimensjon DN32.

SIPHONUP (undertrykk) for tilkobling til kondensvannavløpet fra aggregatet.
SIPHONOP (overtrykk) for tilkobling til ev. kjølebatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 varmetråd kan kjøpes for å holde vannlås og vannrør frostfritt. Det er montert en termostat som sikrer lavt strømforbruk.


Overfør alt om produktserien VEX330H Kompaktaggregat til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever opp til Ecodesigndirektivet, les mer her

Les mer om Ecodesign her.