VEX170CF H

VEX170CF fås i horisontal utførelse

Tekniske data

Tekniske data, VEX170CF

Aggregatdata

Min. luftmengde
1 296 m³/h
Maks. luftmengde
8 320 m³/h
Opptatt effekt 9,2 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 17,5 A *
Vekt
Driftsklart aggregat
760 kg
For inntransport 520 kg **
Data for motor og motorstyring (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse iht. TS IEC 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang 3 x 400 V
Overstrømsvern Innebygget
Regulering Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal  Med integrert automatikk:
 Modbus
For annen automatikk:
 0-10 V DC
* (strømforbruket er ikke sinusformet)
** (ekskl. luker, varmeveksler og vifteenheter)
 

Varmebatterier

Elvarmebatteri (HCE) 31,2 kW
Opptatt effekt totalt 40,4 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 62,5 A
Elvarmebatteri (HCE) 46,8 kW
Opptatt effekt totalt 56,0 kW
Strømforsyning 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Maks. fasestrøm 85,0 A
Varmtvannsbatteri (HCW)

Prøvetrykk
3000 kPa
Maks. arbeidstrykk
1000 kPa
Antall rørrader
2 stk.
Antall kretser
11 stk.
Frontareal (H x B)
550 x 1042 mm
Tilkoblingsdimensjon
DN25 (1")
Lamellavstand
2 mm
Vekt (uten væske)
16,3 kg
Vanninnhold
4,6 l

Viftedata  
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 60,4%
ECO måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 66,6N

Motordata (optimalt driftspunkt)
EC-motor Med motorkontroll
Opptatt effekt 4,619 kW
Luftmengde 1 398 m3/h
Totaltrykk 2913 Pa
RPM i optimalt driftspunkt  

Forutsetninger:
- Densitet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- øvrige punkter ift. EC 327/2011 (se veiledningen for produktet)


* (strømforbruket er ikke sinusformet)
** (ekskl. luker, varmeveksler og vifteenheter)
Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, VEX170CF

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i vårt beregningsprogram EXselectPRO.

VEX170A Temperaturvirkningsgrad
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med produktvalgsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet.

stiplet streg
Virkningsgrad med kondensering:
Avtrekk = 20°C/55 RH
Uteluft = -10°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk  = 0,8
fed streg Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Avtrekk = 25°C/28 RH
Uteluft = 5°C/50 RH
Balanse mellom tilluft/avtrekk = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for VEX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømforhold beregnet som:


t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Fraluft = 25 ºC / 30 % RH
Uteluft (friskluft) = 5 ºC / 50 % RH
Temperaturvirkningsgraden er satt opp i henhold til EN308 ved tørr varmegjenvinning og økes ved kondensasjon.
Målskisser

Målskisser, VEX170CF

VEX170CF - Horisontal, Left (aggregatmål i mm)

Dim VEX170 HL

Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

 

VEX170CF - Horisontal, Right (aggregatmål i mm)

Dim VEX170 HR


1.1 Avtrekksluft 1.2 Avkast 2.1 Uteluft 2.2 Tilluft

Ønsket stussplassering, posisjon A eller B, opplyses ved bestilling.
*) Sett av servicehøyde tilsvarende aggregatets bredde foran aggregatet.
**) Sett av min. 300 mm frihøyde for service.

Kjøle- og varmebatterier

Kjøle- og varmebatterier, VEX170/170CF 

Følgende kjøle- og varmebatterier passer til VEX170/VEX170CF

Type Modell
CW kjølebatteri (vann)  CW050x060I
CW076x125U
DX kjøle-/varmebatteri
DX050x060

Overfør alt om produktserien VEX170CF H til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her