CX3040

Teknisk informasjon

Tekniske data, CX3040

Aggregatdata:
Min. luftmengde ved 250 Pa 215 m³/h
Maks. luftmengde ved 250 Pa
2150 m³/h
Opptatt effekt 1580 W
Elforsyning 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Maks. fasestrøm

7,0 A

Vekt, driftsklart aggregat 286 kg
Medietemperatur (luft) -20 °C ....+40 °C
Temperatur, omgivelser (drift) -25 °C ....+40 °C
Temperatur, omgivelser (transport og oppbevaring) -40 °C ....+40 °C
Filterutvalg:

ePM10 50 % (M5)
ePM1 50 % (F7)
ePM1 80 % (F9) (kanalmontert filterboks)

Standard filtre:
Filter, tilluft 
Filter, fraluft

 

ePM1 50 % (F7)
ePM10 50 % MF5)

Kabinettdata:

Korrosjonsklasse
Isoleringsklasse:
Kuldebroklasse
Tetthet ved 700 Pa overtrykk:
Tetthet ved -400 Pa undertrykk: C4
T3 (M)
TB3 (M)
L2
L2

Data i henhold til ECOdesigndirektivet:

Viftedata

 
Maks. totalvirkningsgrad (A-D) 65,6
ECO-måleoppstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 82,6N
 

Motordata (optimalt driftspunkt)

EC-motor Med motorkontroller (VSD)
Opptatt effekt 0,768 kW
Luftmengde 2524 m³/h
Totalt trykk 654 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2.638

Forutsetninger:
- Tetthet = 1,2 kg/m3
- Trykkforhold < 1,11
- Andre punkter i forhold til EC327/2011 (se produktveiledningen)


Målskisser

CX3040, målskisser 

Målskisse, CX3040 Left (mål i mm) 

CX3040L-Dimensjoner 

 

Målskisse, CX3040 Right (mål i mm) 

CX3040R-Dimensjoner

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, CX3010

Temperaturvirkningsgraden, og i mindre grad SFP/SEL-verdiene, for et spesifikt aggregat, er nær forbundet til selve varmeveksleren og avhenger av merket. Det skiftes av og til leverandør, og derfor kan det forekomme mindre endringer i de tekniske dataene. Derfor anbefales det at man gjennomfører en beregning av det spesifikke prosjektet i° vårt beregningsprogram EXselectPRO.

Kurve-temperaturvirkningsgrad-CX3040
Kurven er retningsgivende, men det anbefales å gjennomføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO i forbindelse med det enkelte prosjektet

stiplet linje

Virkningsgrad med kondensasjon:
Fraluft = 20 °C/55 RH
Uteluft = -10 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

kort-lang-stiplet-linje

Virkningsgrad uten kondensasjon med ubalanse:
Fraluft = 25 °C/30 RH
Uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 0,8
fet linje
Virkningsgrad uten kondensasjon iht. EN308:
Fraluft = 25 °C/30 RH
Uteluft = 5 °C/50 RH
Balanse mellom tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden for CX-aggregater er vist ved forskjellige volumstrømningsforhold beregnet som:
Temp. tilluft-avtrekk DK
Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1 = Temperatur på uteluft (friskluft)
t2,2 = Temperatur på tilluft
t1,1 = Temperatur på fraluft
Lyddata

Lyddata, CX3040

LYDEFFEKTNIVÅ
ved luftmengde 2.070 m³/h og 250 Pa eksternt trykk

LWA
[dB(A)]

Til kanal, uteluft  61
Til kanal, tilluft 79
Til kanal, avtrekk 62
Til kanal, avkast 78
Til omgivelsene 51

* For nøyaktige lyddata henviser vi til vårt produktvalgprogram EXselectPRO.

 

 

Tekniske data for kjøle- og varmbatterier

Tekniske data for kjøle- og varmebatterier til CX3040

Innebygd vannvarmebatteri (HW)

Data 
Effekt 12,84 kW
Antall rørrekker  2 stk.
Antall kretser  1 stk.
Faseareal (H x B)  1370 X 190 mm
Tilkoblingsdimensjon  DN15 (½")
Lamellavstand  3,20 mm
Vekt (uten væske) 11,4 kg
Vanninnhold 2,0 l

Kanalmontert forvarmebatteri (PHE)

Data
Effekt 11,0 kW
Min. luftmengde  1075 m³/h
Trinn  2 trinn
Styring PÅ/AV
Vekt  46 kg

Kanalmontert ettervarmebatteri (AHE)

Data  
Effekt 5,50 kW  11,0 kW
Min. luftmengde    820 m³/h  1075 m³/h
Trinn 1 trinn   2 trinn
Styring 0-10 V  1 trinn: ON/OFF
1 trinn: 0-10 V
Vekt 43 kg   47 kg

Kanalmontert kjøle-/varmebatteri (CW)

Data 
Effekt 5,22 kW
Antall rørrekker  3 stk.
Antall kretser  6 stk.
Faseareal (H x B)  570 x 381 mm
Tilkoblingsdimensjon  DN15 (½")
Lamellavstand  2,50 mm
Vekt (uten væske) 11,5 kg
Vanninnhold 2,8 l

Overfør alt om produktserien CX3040 til pdf:

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her