Institute

EXHAUSTO Institute er et viten og know-how senter som har til formål å støtte og følge forskningen innenfor ventilasjon og inneklima, samt bringe forskningsresultatene inn i EXHAUSTOs produkter og vår tankegang, til glede for deg og meg.

Vi formidler den oppsamlede kunnskapen ved å stille dokumenter til rådighet her på Instituttets egen hjemmeside – og ofte vil disse dokumentene være artikler som har vært brukt i faglige magasiner.

EXHAUSTO Institute løser ulike oppgaver

Instituttet samarbeider med:

Instituttet er sponsor for:

Inneklimaforskning på DTU – Danmarks Tekniske Universitet, ICIEE (International Center for Indoor Environment and Energy)

Instituttet samarbeider med:

Inneklimaforskning på AAU – Aalborg Universitet, Danmark, Forskningsgruppen for indeklimakvalitet og Bygningssystemer 

Formålet med sponsoratet og samarbeidet er å kunne følge inneklimaforskningen på nært hold for på den måten å kunne bidra til å forbedre folks helse og trivsel.

Konferanser og ventilasjonsdag

EXHAUSTO Institute deltar ofte på diverse konferanser om ventilasjon og inneklima - dels for å følge utviklingen og dels for å dele kunnskap med forskerverdenen. Som oftest utarbeides det referater og i noen tilfeller artikler om innhold og nye ideer fra konferansene.

EXHAUSTO Institute arrangerer EXHAUSTOs Ventilasjonsdag for hele ventilasjonsbransjen en gang i året for kunder og samarbeidspartnere i Danmark. Her vil det som regel komme innlegg fra forskerverdenen om lovgivningen og nye landevinninger innenfor ventilasjon og inneklima.

Det er vår målsetting å formidle kunnskap om ventilasjon med høy kvalitet og lavt energiforbruk.

Lovgivning, normer og standarder

EXHAUSTO Institute deltar i flere sammenhenger i utarbeidingen av lovgivning og normer/standarder.

Europeisk norm for boligventilasjonsanlegg i arbeidsgruppen CEN TC156 / WG2. Her arbeider vi sammen med andre produsenter og interessegrupper på normen for alt som har med ventilasjon av boliger å gjøre, herunder hele serien av normer med numrene EN 13141, del 1 til 10.

Eurovent, sertifisering av varmegjenvinningsaggregater,der vi deltar i arbeidet og bidrar til felles input til EU-kommisjonen om overordnede regler på dette området.

Les mer om Eurovent-sertifiseringen her.

Les mer om Eurovent her.

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her