Institute

EXHAUSTO Institute er et viten og know-how senter som har til formål å støtte og følge forskningen innenfor ventilasjon og inneklima, samt bringe forskningsresultatene inn i EXHAUSTOs produkter og vår tankegang, til glede for deg og meg.

Vi formidler den oppsamlede kunnskapen ved å stille dokumenter til rådighet her på Instituttets egen hjemmeside – og ofte vil disse dokumentene være artikler som har vært brukt i faglige magasiner.

Under Institute kan du:

  • bli oppdatert på viten om ventilasjon - både forskning, lovgivning og ventilasjonsteknikk
  • bli klokere på hvordan EXHAUSTO tester våre produkter med hensyn på å gi deg sikre data..... 

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her