Ny filterstandard ISO16890

Hvorfor i det hele tatt utvikle en ny filterstandard??

  • Filtereffektivitet og -klassifisering er bedre i overensstemmelse med virkeligheten
  • Samme standard over hele verden ⇔ ingen forvirring
  • Trådte i kraft 1. juli 2018

EXHAUSTO har valgt å opprettholde de nåværende varenummer, men bruker de nye filterbetegnelser i varetekster etc.
 

Forurensningstyper og filterutskillingsmetode

Filter  

Parktiklers evne til å trenge inn i kroppen
Lunger NO


Slik bestemmes filterklasse erter den nye standarden
Ny filterstandard ISO 16890 – ift. EN 13779
  • Testen foretas med 0,3–10 μm partikler
  • Klassifiseringen skjer ut fra resultat for partikkelstørrelsene PM1, PM2,5 og PM10
  • Filteret avlades for statisk elektrisitet under testen
  • Støvbelastning med ISO "fint støv" for å finne trykktap

Filterklasse
Krav
Testklasse
ePM1 ePM2,5 ePM10
ISO Coarse - - ≤50%  Grovfilter 
ISO ePM10      ≥50%  ePM10 [%]
ISO ePM2,5     ≥50%   ePM2,5 [%]
ISO ePM1  ≥50%      ePM1[%]

 

Tabellen under er et utdrag av klassifikasjonstabellen. Her ser du:

  • hvilke krav ift. starteffektivitet og utladningseffektivitet som gjelder for de enkelte filterklassene
  • hvilke type filter de foregående filtrene kan erstattes med
PM1 klassi-fikasjon PM2,5 klassifi-kasjon PM 10 klassifi-kasjon  Grove
ePM1 [95%]
ePM1 [80%]∼F9
ePM1 [65%]
ePM1 [50%]∼F7
ePM1 [95%]
ePM2,5[80%]
ePM2,5 [65%]∼F7
ePM2,5 [50%]
ePM10 [95%]
ePM10 [80%]
ePM10 [65%]
ePM10 [50%]∼M5
Vektutskillelse rapportert i trinn på 5 %
Krav:
> 50 % start-effektivitet
> 50 % avladings-effektivitet
Krav:
> 50 % start-effektivitet
> 50 % avladings-effektivitet
Krav:
> 50 % starteffektivitet
Ingen krav til avlading
Ingen krav til avlading

 

Testresultat

Hvilken betegnelse vil de nåværende kompaktfiltrene til VEX100 - 200 - 300 få.

Nåværende
betegnelse
Filterklasse
i henhold til ISO 16890
M5 Coarse 85%
F7 ePM1 55%
F9 ePM1 80%

 

For-filtrering

Framtidig filtervalg med tanke på aktuelt uteklima og ønsket inneklima.

Ifølge ISO 16798 skal man velge filterklasse etter uteluftkvaliteten (ODA) og hva slags kvalitet på tilluft (SUP) man ønsker:

Utendørs luftkvalitet SUP1
(Høy)
PM2,5 ≤ 2,5 
PM10 ≤ 5
SUP2
(Medium)
PM2,5 ≤ 5 
PM10 ≤ 10
SUP3
(Moderat)
PM2,5 ≤ 7,5 
PM10 ≤ 15
SUP4
(Lav)
PM2,5 ≤ 10 
PM10 ≤  20
SUP5
(Meget lav)
PM2,5 ≤ 15 
PM10 ≤ 30
Klassifikasjon ePM1  ePM1  ePM2,5   ePM10 ePM10 
ODA 1 (Ren luft)
PM2,5 ≤ 10 µg/m³ og
PM10 ≤ 20 µg/m³
60% 50% 60% 60% 50%
ODA 2  (Støv & gass)
PM2,5 ≤ 15 µg/m³ og
PM10 ≤ 30 µg/m³
80% 70% 70% 80% 60%
ODA 3 (Dårlig)
PM2,5 > 15 µg/m³ og
PM10 > 30 µg/m³
90% 80% 80% 90% 80%

 

EXHAUSTO tilbyr derfor for-filtrering på VEX300T, VEX200 og VEX4000.


Guide-bok "Air Filters for General Ventilation"

filterbog

Foreningen Eurovent har utarbeidet en guide for filtre som kan anbefales.
 Hent guiden her.

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her