ALC™ - Automatisk Lekkasje-
kontroll for VEX200 og VEX4000

Patentert løsning forebygger virusspredning via ventilasjonsanlegget

meeting-at-desk-architects-drawing

Kampen for det gode inneklima

Et ventilasjonsanlegg er i utgangspunktet et godt våpen i kampen om et godt, virusfritt inneklima. Med et korrekt og tilstrekkeligt luftskifte bidrar anlegget til å sikre at luften skiftes ut slik at virus, partikler og gasser reduseres. I alle anlegg med roterende varmeveksler vil der være risiko for at en liten mengde forurenset luft vil blandes opp i den rene luften når varmeveksler roterer fra den forurensede luftstrømmen til den rene luftstrømmen. Lekkasjen forverres hvis det er overtrykk i den forurensede luftstrømmen.

Vorschaubild_Corona_Lueftungsanlagen_REHVA_Covid19_GuidanceHittil har man montert renblåsingssone på rotoren og trimspjeld på aktrekkinntak for å minimere overføringen. Dessverre er ikke denne løsning tilstrekkelig effektiv – slett ikke i en pandemisituasjon.

I guiden fra Rehva (Federation of European Ventilation & Air Conditioning Associations) kan du lese organisasjonens anbefalinger for drift av ventilasjonsanlegg under pandemien. 

 

Overføring av forurenset luft må forhindres fullstendig

Denne overføringen av forurenset luft kan forhindres helt og fullt ved hjelp av EXHAUSTOs patenterte løsning, ALC™ - Automatisk Lekkasjekontroll for VEX200 og VEX4000.

ALC™ er en enkel plug&play-løsning som tilbys til VEX200 og VEX4000 med rotorveksler. Løsningen forhindrer lekkasje og forebygger dermed spredning av virus, partikler og gasser via ventilasjonsanlegget. Med aktivering av ALC™ forhindres lekkasje ved hjelp av VEX-ens automatikk, uansett den aktuelle driftsituasjonen.

Se her hvordan ALC fungerer på et VEX-aggregat i drift

Slik virker ALC™:

  • En føler måler trykkforskjellen mellom fraluft- og tilluftkamrene i VEX-aggregatet. 
  • Automatikken i enheten regulerer et fraluftspjeld basert på trykkforskjellen
  • Dette sikrer at det alltid er lavere trykk i fraluftskammeret enn i tilluften. 

Med den automatiske lekkasjekontrollen reduseres overføringen av fraluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) til 0 %**, og resirkulering av luftbårne partikler og gasser, inkludert viruspartikler, elimineres. Samtidig er det en energiriktig løsning da behovsstyrt drift kan skje uten lekkasjeproblemer.

 

Fordeler med ALC™ 

ALC-still-image-packshot-wide

EXHAUSTO ALC™*, en patentert løsning for å hindre spredning av partikler, bakterier og virus via roterende varmevekslere.
*Automatisk lekkasjekontroll

  • Enkel Plug and Play-løsning, også tilgjengelig for ettermontering.
  • Overføringer fra avtrekksluft = 0 %** 
  • Perfekt løsning for hoteller, utdanningsbygg, kontorer, helseinstitusjoner, handlesentre osv. 
** Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units:  Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

Les mer under VEX4000 Rotorseksjon, VEX200 Tilbehør -  eller kontakt oss for ytterligere opplysninger.

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her