Inneklimaklasser

For å sikre korrekte og ensartede retningslinjer i alle land er det under Energy Performance Directive for Buildings (EPBD) utarbeidet en rekke standarder for energi og inneklima, herunder EN 15251 – «Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light and noise».

I denne standarden klasseinndeles inneklimaet i A, B og C:

Inneklimaklasse Forventet utilfredshet
med inneklimaet
Maksimalt CO2-nivå*)
A < 15 % 700 ppm
B < 20 % 850 ppm
C < 30 % 1150 ppm

*) CO2-nivået er typisk 350 ppm utendørs og er innregnet i tabellen for å få det absolutte CO2-nivået i rommet. CO2-nivåene som er oppgitt, er lavere enn normalt, da det er tatt hensyn til avgasser fra bygningen. Inneklimaklasse B svarer altså ikke til arbeidstilsynets krav når det tas hensyn til avgasser fra bygningen.

For kontorer gjelder følgende:

Romtype Inneklima
klasse
Gulvareal
(m2/person)
Luftmengde totalt,
lavt forurensende bygning*
Luftmengde totalt,
ikke lavt forurensende bygning
l/s
pr. m2
m3/h
pr. m2
l/s
pr. m2
m3/h
pr. m2
Enkeltmanns-kontor

A 10 2,0 7,2 3,0 10,8
B 10 1,4 5,0 2,1 7,6
C 10 0,8 2,9 1,2 4,3
Storromskontor

A 15 1,7 6,1 2,7 9,7
B 15 1,2 4,3 1,9 6,8
C 15 0,7 2,5 1,1 4,0
Konferanserom

A 2 6,0 21,6 7,0 25,2
B 2 4,2 15,1 4,9 17,6
C 2 2,4 8,6 2,8 10,1
Auditorium

A 0,75 16,0 57,6 17,0 61,2
B 0,75 11,2 40,3 11,9 42,8
C 0,75 6,4 23,0 6,8 24,5

*) Med lavt forurensende bygning forstås en bygning der bygningsmaterialene er valgt ut etter spesielle inneklimatekniske kriterier, f.eks. inneklimamerkede materialer.

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her