DCV

DCV trinnløs regulering av luftmengden individuelt i hver enkelt sone.

I tillegg til å kunne styre ventilasjonen i de enkelte rommene avhengig av når de er i bruk, kan man også regulere luftmengden avhengig av hvor stor belastningen er, vha. CO2- og temperaturmålinger.

DCV NO

DCV benyttes typisk der:

- Rom kun brukes i perioder
- Det er stor variasjon i personbelastningen
- Det er stor variasjon i varmebelastningen

Eksempel: Sørvendte kontorer, storromskontorer, møtelokaler, kantine/kjøkken.

Egenskaper Fordeler Ulemper

Ur og ukeplan slår grunnventilasjonen på/av

CO2- og temperaturføler øker gradvis ventilasjonen i de enkelte rommene i takt med at belastningen økes

En regulator holder konstant trykk i kanalene, slik at luftmengden fordeles korrekt

Ventilasjonen følger belastningen i rommene

Helautomatisk regulering

Færre oppdateringer av ukeplanen

Stor energisparing

Dyrere installasjon

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her