Adaptiv, behovsstyrt ventilasjon

Behovsstyring via patentert adaptiv trykkregulering (aDCV)

 

Slik kan konstanttrykkregulert ventilasjon optimeres ytterligere

Den patenterte adaptive trykkreguleringen er utviklet av Aldes. Den gir mulighet for å optimalisere drift med konstanttrykkregulering av ventilasjonssystemer med variable luftmengder. Per dato kan ventilasjonen i et VEX4000-aggregat styres ve hjelp av aDCV. 

Opptil 43 % besparelse

Ved hjelp av den patenterte adaptive trykkreguleringen kan du oppnå opptil 43 % besparelse på energiomkostnadene - sammenlignet med et anlegg med konstanttrykkregulering (VAV), og opptil 19 % i forhold til et behovsstyrt anlegg med konstanttrykkregulering (DCV).

Flere fordeler ved patentert adaptiv trykkregulering

Benytt aDCV og oppnå en energibesparelse ved lavere trykktap og lavere lydnivå.

Ved konstanttrykkregulering (VAV) blir et konstant trykk i ventilasjonsanlegget stilt til rådighet ved alle luftmengder (Fig.: 1 – blå linje). 


Ved variable volumstrømsystemer (VAV)– for eksempel soneregulering via CO2 eller fuktighet, krever ventilasjonsanlegget imidlertid mindre trykktap i systemet ved lavere luftmengde (Fig.:1 - rød linje) - og akkurat det er det mulig å oppnå ved aDCV.

Trykktap aDCV 

SFP-verdi

aDCV – den patenterte adaptive trykkreguleringen senker trykket i ventilasjonsanlegget ved fallende luftmengde og stiller kun det nødvendige trykket til rådighet.

Dermed bruker ventilasjonsanlegget - spesielt i delbelastningssituasjonene - vesentlig mindre energi enn ved konstanttrykkreguleringen (Fig.: 2 – rød linje) 

SFP-verdi, aDCV 

Eksempel, skole/kontor:

Her ser du et typisk eksempel på ventilasjonsbehovet. Om natten går ventilasjonssystemet i "night mode" og et tradisjonelt DCV-system vil redusere trykket til for eksempel 50 Pa. I denne perioden vil energiforbruket for DCV og aDCV være likt. Om dagen, når ventilasjonsbehovet typisk vil variere i takt med aktiviteten i de forskjellige lokalene, vil drift med aDCV redusere trykket og dermed trykktapet og på den måten spare energi i for hold til DCV.

aDCV eksempel

Under ser du en sammenligning mellom drift med DCV og aDCV som viser en besparelse på omlag 16 % på årsbasis. Våre beregninger har vist at besparelsen ved å styre ventilasjonen med aDCV framfor DCV typisk vil ligge på 15-20 %. 

Sammenligning DCV og aDCV 

Hvis vi sammenligner aDCV med CAV og VAV vil besparelsen være enda større.

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her