VAV - Variabel luftmengde

Styringsprinsipp VAV, variabel luftmengde 

VAV gir mulighet for styring av luftmengden i to trinn i de ulike sonene.

Her kan du styre ventilasjonen avhengig av når de enkelte lokalene brukes, men ikke hvor mye de belastes i det tidsrommet de er i bruk.

VAV prinsip

VAV brukes typisk der:

  • Lokalene benyttes periodevis
  • Det er lavt utsving i personbelastningen
  • Det er lavt utsving i varmebelastningen

Eksempel: Nordvendte klasselokaler, kontorer.

Egenskaper Fordeler Ulemper
Tidsur og ukeplan styrer igangsetting og stenging av grunnventilasjonen

Kontakt- eller bevegelsessensor skrur opp ventilasjonen i de ulike rommene

En regulator holder konstant trykk i kanalsystemet slik at luftmengden fordeles korrekt.
Kun ventilasjon av de lokalene som er i bruk Samme luftmengde i lokalet uansett antall personer

Oppdatering av ukeplan ved endring i bruksmønster

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her