Styringsprinsipper

Prinsipper for styring av luftmengde

Hva betyr CAV, VAV, DCV og aDCV

I mange bygningstyper blir lokalene brukt i forskjellig omfang i løpet av dagen. På skolen står lærerværelset nesten tomt når der er undervisning, mens det er stor belastning midt på dagen. Omvendt er det med klasselokalene der belastningen er høy når det er undervisning, og lav når elevene har pause eller er ute i et spesialrom. 

I kontorbygninger er en del av personalet enten ute til møter, på kurs, holder fri eller er syke. Det kan f.eks. være møtelokaler som ikke brukes hele tiden, og behovet for ventilasjon kan derfor variere mye.
Ofte er en del av personalet enten ute til møter, på kurs, holder fri eller er syke. Det kan f.eks. være møtelokaler som ikke brukes hele tiden, og behovet for ventilasjon kan derfor variere mye.

Erfaringer og undersøkelser av skoler og kontorbygninger viser at den gjennomsnittlige luftmengden det er behov for, normalt er bare omkring 50-60 % av den dimensjonerte luftmengden.

I driftstiden benyttes lokalene bare i omlag 60 % av tiden og i de periodene der de benyttes, er det bare 75 % belastning.

Det bekrefter med all tydelighet behovet for styring av ventilasjonen for å unngå unødig energiforbruk.

Styringsprinsipper

Behovsstyring er veien til besparelser i energiforbruket til ventilasjonsanlegget.

Ved å redusere luftmengden, når det ikke er personer til stede i bygningen/lokalene eller ved å tilpasse luftmengden til belastningen, kan du spare energi til oppvarmning av uteluft samtidig med at strømforbruket til drift av viftene reduseres.

Vi opererer med fire forskjellige styringsprinsippersom kan brukes hver for seg eller i kombinasjon i et ventilasjonssystem:

Prinsipp
Hva står forkortelsen for
På norsk 
Lenke til mer informasjon
CAV Constant Air Volume Konstant luftmengde Les mer om CAV her
VAV Variable Air Volume Variabel luftmengde Les mer om VAV her
DCV Demand Controlled air Volume Behovsstyrt luftmengde  Les mer om DCV her
aDCV Adaptive Demand Controlled air Volume Patentert adaptiv behovsstyrt luftmengde  les mer om aDCV her

Merk: Per dato kan VEX4000 og VEX5000 styres ved hjelp av aDCV

Sammenligning av styringsprinsipper

Grafen under viser energiforbruket for hvert enkelt styringsprinsipp 

Årlig energiforbruk i % %
Jahrlicher Energiverbrauch in %

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her