Fredet skole i Oslo

Kravet var at ventilasjonen skulle leve opp til kravene for passivhus – blant annet ha en varmegjenvinning på over 85 prosent.

Å få installert den lovpliktige ventilasjonen på Ila skole i Oslo i 2013 var en utfordring for teknikerne. Skolen ligger i en fredet bygning så det kan ikke endres på bygningskonstruksjonen, og det kan heller ikke foretas større inngrep for eksempelvis å skaffe adgangsplass til store aggregater.

Dessuten var kravet at ventilasjonen skulle leve opp til mer enn passivhus standard – de vil si en varmegjenvinning på over 85 prosent og SFP på 1.5 eller bedre.

I tillegg stillet byggherren høye krav til automatikk og styring av aggregatene samt avlesning mot SD anlegget.

For å sikre et godt inneklima på skolen er det blitt installert komfortventilasjon i alle klasserommene samt behovsstyrt ventilasjon av spesialrommene der det blant annet lages mat, undervises i praktiske håndverksfag samt foregår kreative aktiviteter

I lokalene er det montert bevegelsessensorer, CO2-måling samt temperatur.

Exhausto har levert aggregater med spesial rotorer,  VAV styring og BACnet kommunikasjon, slik at driften konstant lever opp til de avtalte spesifikasjonene med tanke på både lyd, luft og energiforbruk.

Anleggets samlede kapasitet er på om lag 100.000m3/h

Distriktssjef Børre Larsen fra Exhausto i Oslo tilføyer at når anleggene skal leve opp til de strenge kravene for passivhus, så er det samtidig en nedre grense for hvor kompakte anleggene kan bli. Der er en rekke fysiske lover som må følges, så jo strengere krav som stilles, desto mer plasskrevende blir aggregatene.

I tilfellet med Ila skole var det en konstant avveiing i valget mellom aggregater og den plassen man hadde til rådighet. Det var eksisterende tekniske rom på Ila skole, men de måtte utvides ved å trekke noen ekstra lokaler i kjelleren og på loftet.

Løsningen på Ila skole består av RVT, SMART- og Topp-aggregater. 

Aggregatene er utstyrt med innebygd digital styringsautomatikk - AIR2 -, som er basert på Modbus-teknologi og med BACnet kommunikasjon.

For å få anleggene inn i de tekniske rommene måtte aggregatene demonteres og fraktes inn gjennom eksisterende dører og vinduer for til sist å bli montert i de tekniske rommene. Det var en utfordring fordi de største måler 3,2 m x 3,2 m i tverrsnitt og har en lengde på 5 m.

Men det lyktes ved en presis planlegging samt en dyktig og erfaren entreprenør, forklarer Børre Larsen.

Alle anleggene er forsynt med standardfiltrene F7.


Data

Oppgave:

Ventilasjon av klasserom samt spesialrom på Ila Skole i Oslo

Ventilasajon:
Komfortventilasjon på Ila skole i Oslo

Produkter:

Tre stk. RVT250 R
SMART 5 R, SMART 3 R
samt TOPP 4 P

Samarbeidspartnere:
Byggherre: Lid Ventilasjon as
Byggherre/Rådgiver: Undervisningsbygg
EXHAUSTO kontaktperson:

Børre Larsen
Mail bln@exhausto.no

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her