Lover - Regler - Veiledninger

  

Det kan være vanskelig å få overblikk over alle lover og regler som gjelder innenfor ventilasjon på boliger, skoler, institusjoner og kontorbygninger. Her settes det opp helt klare regler for inneklimaet.

På de underliggende sidene har vi samlet lover, regler og normer som er relevante for ventilasjon. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kan være lokale regler som vi ikke har kjennskap til.

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her