Eksempel C: EBV04 med VEX200

Kjennetegn: Kjøkkenhettene kobles til et separat frluftsystem via boksvifte BESB 

Sådan ser eksempel C ud på loftet:

EBV04 VEX300 

Romventilasjon via varmegjenvinningsaggregat VEX200 med Boksvifte BESB som røykevakueringsvifte.

Avtrekk gjennom avtrekksviften via separat kanalsystem med Boksvifte BESB. Ved forsert luftmengde gjennom kjøkkenhetten økes tilluften via varmegjenvinningsaggregatet.

NB: 

VED bruk av roterende vekslere (Eksempel C) er faren for luftsmitte mellom boligene stor. Husk at noen beboere fortsatt ikke benytter sin kjøkkenhette og andre nyter fortsatt sine sigaretter. Denne forurensningskilden går da inn i aggregatet og smitter over til tilluften. 

Få yderligere informasjon om eksempel C i Prosjekteringsguiden. 

Hurtigvalgstabell:


Her kan du ud fra antall leiligheter få en veiledende anbefaling av hvilket VEX-aggregat, der bør velges:

Antall
leiligheter 
Luftmengde
grunn/forsert
[m³/h] 
 VEX300
Aggregat 
SFP *

[kW/[m³/s]
grunn/forsert
 Temp.verknings-
grad
grunn/forsert
[%]
Røyk-
evakuering via 
Boksvifte
Kjøkkenhette-
avtrekk 
via 
Boksvifte
 
 10  1260/2488  VEX250 665/863 85/49 BESB25041EC  BESB25041EC  
 20  2520/4579  VEX260  746/1077  84/53 BESB31541EC 
BESB25041EC 
 25  3150/5625  VEX270  803/967  86/55 BESB31541EC  BESB25041EC  
 30  3780/6750  VEX270 794/1121  84/54 BESB40041EC 
BESB25041EC  
 40  5040/8921  VEX280FC1 798/1015 86/55 BESB40041EC    BESB31541EC 
 50  5670/11052  VEX280FC1 898/1203 84/54 BESB40041EC 
 BESB31541EC 

*) SFP for VEX350, VEX360 og VEX370 brukes som spsifikt årsgjonnomsnittlig el-forbruk, som følge av dobbelt innbygd bypass. Skal beregnes i hvert prosjekt for bruk i energirammeberegningen. Temperaturverkningsgrad = Årstemperaturverkningsgrad.

Finn forutsetninger for hurtigvalgtabellen her

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her