Eksempel A: EBV04 med VEX300 og BESB

Kjennetegn: Antall leiligheter er mindre enn 20 

Sådan ser eksempel A ud på loftet:

EBV04 VEX300 og BESB 

Romventilasjon og avtrekk gjennom kjøkkenhetten via varmegjenvinningsaggregat VEX300 med boksvifte BESB som røykevakueringsvifte. 

Denne løsning brukes ved et lavt antall leiligheter hvor røykgassene under brann får svært høy temperatur.

Få yderligere informasjon om eksempel A i Prosjekteringsguiden. 

Hurtigvalgstabell:

Her kan du ud fra antall leiligheter få en veiledende anbefaling av hvilket VEX-aggregat, der bør velges:

Antall
leiligheter 
Luftmengde
grunn/forsert
[m³/h] 
 VEX300
Aggregat 
SFP *
grunn/forsert
[kW/[m³/s]

 Temp.verknings-
grad
grunn/forsert
[%]
Røyk-
evakuering via 
 10  1260/2041  VEX340  1197/1818  87/85 Boksvifte BESB25041EC 
 20  2520/3810  VEX350  1153/1912  81/79 VEX350 
 25  3150/4725  VEX360  1460/2237  81/79 VEX360 
 30  3780/5670  VEX370  1037/1554  82/80 VEX370 
 40  5040/7510  VEX370  1334/2176  81/79 VEX370 
 43  5670/7856  VEX370  1492/2304  80/79 VEX370 

*) SFP for VEX350, VEX360 og VEX370 brukes som spsifikt årsgjonnomsnittlig el-forbruk, som følge av dobbelt innbygd bypass. Skal beregnes i hvert prosjekt for bruk i energirammeberegningen. Temperaturverkningsgrad = Årstemperaturverkningsgrad.

Finn forutsetninger for hurtigvalgtabellen her

 

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer