Anbefalinger

Til tross for en mengde kunnskap om effekten av godt inneklima, prioriteres dette ofte lavere enn undervisningsmateriell.

Mens skolelærerne er omfattet av arbeidsmiljøloven, finnes det ingen klare regler for elevene.

Det er imidlertid opp til den enkelte skole å vurdere forholdene, da det ikke finnes noen standarder på området. Derfor anbefales det at  landets skoler følger de reglene som gjelder for lærerne.

Arbeidstilsynets regler gjelder lærerne og sier følgende:

CO2-nivået - bør ikke overstige 1000 ppm i lengre perioder (20 min), men stiller først krav til ventilasjonen hvis det overstiger 2000 ppm.

Temperaturen - bør ligge mellom 20 og 22 °C, men det må forventes høyere temperaturer i noen perioder.

Les mer om arbeidstilsynets regler her.

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her