Inneklimaklasser

For å sikre korrekte og ensartede retningslinjer i alle land er det under Energy Performance Directive for Buildings (EPBD) utarbeidet en rekke standarder for energi og inneklima, herunder EN 15251 – Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light and noise.

I denne standarden klasseinndeles inneklimaet i 1, 2 og 3:

Inneklimaklasse Forventet utilfredshet
med inneklimaet
Maksimalt
CO2-nivå *)
A høyt nivå < 15 % 700 ppm
B middels nivå < 20% 850 ppm
C moderat nivå < 30% 1150 ppm

 
*) CO2-nivået er typisk 350 ppm utendørs og er innregnet i tabellen for å få det absolutte CO2-nivået i rommet. CO2-nivåene som er oppgitt, er lavere enn normalt, da det er tatt hensyn til avgasser fra bygningen. Inneklimaklasse B svarer altså til arbeidstilsynets krav når det tas hensyn til avgasser fra bygningen.

For skoler gjelder følgende:

Romtype Inneklima-
klasse
Gulvareal
(m2/person)
Luftmengde totalt,
lavt forurensende
bygning*
Luftmengde totalt,
ikke lavt forurensende
bygning
l/s
pr. m2
m3/h
pr. m2
l/s
pr. m2
m3/h
pr. m2
Undervisning 1 2 6,0 21,6 7,0 25,2
2 2 4,2 15,1 4,9 17,6
3 2 2,4 8,6 2,8 10,1
Auditorium 1 0,75 16,0 57,6 17,0 61,2
2 0,75 11,2 40,3 11,9 42,8
3 0,75 6,4 23,0 6,8 24,5

 
*) Med lavt forurensende bygning forstås en bygning hvor bygningsmaterialene er valgt ut etter spesielle inneklimatekniske kriterier, f.eks. inneklimamerkede materialer.

Beregningseksempel

Forutsetninger Luftmengder per klasserom
- Ønsket inneklimaklasse 2
- Lavt forurensende bygning
- 28 elever og to lærere
- Rommets størrelse 56 m2
30 personer x 7 l/s 210 l/s
56 m2 x 0,7 l/s 39 l/s
Luftmengde per klasserom 249 l/s
CO2-nivå 1032 ppm

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her