Hva koster et godt inneklima?

Det koster under 1 % av de samlede driftskostnadene per elev å etablere og drive ventilasjon som sikrer godt inneklima.

Til gjengjeld forbedres elevenes innlæringsevne med opp til 20 % når inneklimaet forbedres - så det er en lønnsom investering.

Billed illustration hvad koster det i skolen

Beregningseksempel

Vi har tatt utgangspunkt i en skole med rundt 500 elever.

Investering i et godt ventilasjonsanlegg per elev per år 130 kr
Service per elev per år 130 kr
Driftsutgifter per elev per år 80 kr
I alt per elev per år 340 kr

Når det koster rundt 50 000 kroner per elev per år å drive en skole, er utgiftene til ordentlig ventilasjon svært lave.

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her