Økonomi

Det er et politisk mål å redusere energikostnadene i offentlige institusjoner for å holde budsjettene nede og samtidig bidra til den reduksjonen av CO2 -utslippet som Norge har forpliktet seg til.

Totalkostnadsprinsippet

Er det mange penger å spare på de løpende driftskostnadene ved å investere litt mer i anskaffelsen, kan bevilgningene eventuelt økes, slik at den mest energioptimale løsningen velges.

Totalkostnader = anskaffelsespris + løpende driftskostnader 

Prisen på et godt ventilasjonssystem er relativt lav
sammenlignet med den samlede prisen på et stort byggeprosjekt.

Men driften av ventilasjonssystemet utgjør en relativt stor del
av byggets driftskostnader når bygget er tatt i bruk.

Derfor er det viktig å velge den riktige løsningen.

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her