Produkter

EXHAUSTOs produkter er kjennetegnet ved høy kvalitet og god dokumentasjon. Det gjør dem driftssikre mange år fremover.

Til desentral ventilasjon på skoler kan vil tilby følgende produkter:

Aggregater med motstrømsveksler

- Kan leveres med luftmengder opp til 725 m3/h
- Lavt energiforbruk og en temperaturvirkningsgrad på inntil 90 %
- Lavt støynivå

Er godt egnet til alle slags rom.

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her