Fordeler og ulemper ved desentral ventilasjon

Fordeler og ulemper med desentral ventilasjon er også i høy grad avhengig av hvert enkelt prosjekt. Snakker vi om nybygg eller rehabilitering? En enkelt eller flere enkeltstående bygninger?

Derfor er eksempelet under kun veiledende.

Fordeler Ulemper

- Investeringen kan gjennomføres over tid
- Ingen kanalføring

- Ved driftsstans blir kun ett rom påvirket

- Mange aggregater å holde styr på
- Komplisert å overvåke alle aggregatene
- Dyrt å vedlikeholde

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her