Produkter

EXHAUSTOs produkter er kjennetegnet ved høy kvalitet og god dokumentasjon. Det gjør dem driftssikre mange år fremover.

Til sentral ventilasjon på skoler kan vil tilby følgende produkter:

Aggregater med roterende veksler

- Kan leveres med luftmengder helt opp til 40 000 m3/h
- Lavt energiforbruk og en temperaturvirkningsgrad på inntil 85 %

Er godt egnet til rom som det ikke kommer ubehagelig lukt fra:

- Vanlige klasserom
- Kontorer
- Bibliotek

Aggregater med motstrømsveksler

- Kan leveres med luftmengder opp til 5 400 m3/h
- Lavt energiforbruk og en temperaturvirkningsgrad på inntil 90 %
- Ingen overføring av lukt (atskilte luftveier)

Er godt egnet til alle typer rom, også rom som det kan komme ubehagelig lukt fra:

- Faglokaler (fysikk/kjemi, skolekjøkken, sløyd mv.)
- Gymnastikk
- Garderober
- Toaletter
- Skriverrom

Vifter

Der det i BR10 er krav om ventilasjon med varmegjenvinning, brukes det bare vifter i mindre omfang.

Viftene kan brukes til:

- Avtrekk fra faglokaler (avtrekksskap, punktavtrekk)
- Avtrekk fra toaletter

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her