DCV - Behovsstyrt luftmengde

DCV trinnløs regulering av luftmengden individuelt i hver enkelt sone.

I tillegg til å kunne styre ventilasjonen i de enkelte lokalene avhengig av når de er i bruk, kan man også regulere luftmengden avhengig av hvor stor belastningen er, vha. CO2- og temperaturmålinger.

DCV illustration

DCV benyttes typisk der:

- rommene brukes periodevis
- det er stor variasjon i personbelastningen
- det er stor variasjon i varmebelastningen

Eksempel: Lærerrom, sørvendte klasserom, SFO, gymsal, garderober og faglokaler.

Egenskaper Fordeler Ulemper
- Ur og ukeplan regulerer start og stopp
for grunnventilasjon
- CO2- og temperaturføler skrur
øker gradvis ventilasjonen
i de enkelte rommene i takt
med at belastningen øker
- En regulator holder konstant trykk
i kanalene, slik at luftmengden
fordeles korrekt
- Ventilasjonen følger belastningen
i lokalene
- Regulerer helautomatisk
- Mindre behov for oppdatering av ukeplanen
- Stor energisparing
- Dyr å installere

KONTAKT OSS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilasjonsprodukter og systemløsninger
EXHAUSTO AS
Hvamsvingen 4
N - 2013 Skjetten

Tel +47 63 87 07 70
E-mail: firmapost@exhausto.no

Beregning

Benytt EXHAUSTOs gratis beregningsprogrammer til beregning av ventilasjonsanlegg og systemløsninger

Finn beregningsprogrammer
Vex overview

VEX-oversikt

Få et raskt overblikk over hele programmet av kompakte VEX-aggregater med varmegjenvinning.

Se VEX-oversikten her